Τοπικά

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Συνεδριάζει στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) του Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, δ) της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3793) Κ.Υ.Α. και ε) της αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence
(https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

A) Επερωτήσεις:
1. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χάιδου Ιωάννη της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:
– για την έλλειψη νερού στις κοινότητες Ξηρόκαμπου και Χρυσομηλιάς του Δήμου Μετεώρων.
2. των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κας Μπακάση Βασιλικής της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για την καθυστέρηση της αντιπλημμυρικής θωράκισης του οικισμού Νησιά της Τ.Κ. Πευκόφυτου Μουζακίου.3. της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τη στάση της απέναντι στην πρόθεση της κυβέρνησης να εκμισθώσει δημόσια έκταση και να αδειοδοτήσει την εγκατάσταση επιχειρηματικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αετοράχη Ελασσόνας.
– για τις ενέργειες που έκανε ή θα κάνει, για να αποζημιωθούν στο 100% οι ελαιοπαραγωγοί της Θεσσαλίας, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από καιρικά φαινόμενα.
4. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χάιδου Ιωάννη της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:
– για το Πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ 2
5. των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Γκαραλιάκου Ζήση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για τον αναδασμό στον πρώην ομαδικό αμπελώνα Τσαριτσάνης – Στεφανόβουνου -Αετοράχης.
6. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ζώγα Γεωργίου της Περιφερειακής Παράταξης «ΗΘεσσαλία στην Καρδιά μας»:
– για το αλιευτικό καταφύγιο του Πλατανιά.
– για την λιμνοδεξαμενή Ξηριά.

Β) Προτάσεις Ψηφισμάτων:
Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για την καταδίκη της εγκληματικής δράσης φασιστικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :
ΘΕΜΑ1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 18ης & 19ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 18/30- 09-2021 & 19/07-10-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής για ολοκλήρωση της υλοποίησης του Κοινοτικού Προγράμματος: Interreg Europe INNOGROW (5η πρόσκληση του προγράμματος για επιπρόσθετες δράσεις).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μόρας Αθανάσιος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εμπορίου.
ΘΕΜΑ 3ο: Εκτέλεση της με αρ. 119/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και της με αρ. 84/2021 απόφασης του Εφετείου Λάρισας. επί αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΚΤΕΛ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΟΛΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ ΑΕ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα , Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.
ΘΕΜΑ 4ο: Πρόταση επιμόρφωσης – κατάρτισης – συμβουλευτικής και διάχυσης σε στοχευόμενες ομάδες με τίτλο <Καταπολέμηση του trafficking (εμπορία ανθρώπων).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος , Περιφερειάρχης Θεσσλαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας, Π.Ε. Λάρισας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.
ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Υδροηλεκτρικό Έργο [ΥΗΕ] Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων» της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 7ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 74,005 MW στη θέση ¨Αμφιθέα ΙΙΙ¨» της εταιρείας POWER VENTURES 2 στην Δ.Κ. Λαρισαίων, Δ.Ε. Λαρισαίων, Δήμου Λάρισας, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 8ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οριοθέτηση – Διευθέτηση ρέματος Νεμπεγλεριώτη για τον Οικισμό Νίκαιας» στην Δ.Κ. Νίκαιας, της Δ.Ε.
Νίκαιας, του Δήμου Κιλέλέρ, της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 9ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος της εταιρείας με την επωνυμία ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΛΑΖΙΝΙΑ» που βρίσκεται εκτός σχεδίου του οικισμού Αγιοφύλλου, στο αγροτεμάχιο υπ’ αριθμ. αναδασμού 66 της Τοπικής Κοινότητας Αγιοφύλλου, της Δ.Ε. Χασίων, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 10ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 20,982 MW φερόμενης ιδιοκτησίας «ΣΕΡΡΕΣ POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση Ακαμάτη, της Τ.Κ. Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 11ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων (4) Φ/Β σταθμών, συνολικής ισχύος 208.29 MW στις θέσεις ‘ΜΠΟΥΜΠΑ Ι’, ‘ΜΠΟΥΜΠΑ ΙΙ’, ‘ΜΠΟΥΜΠΑ ΙΙΙ’ και ‘ΚΑΤΩ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΙ’ και νέου υποσταθμού ανύψωσης τάσης, στην ΤΚ Κουμαριάς, Δ.Ε. Παληοκάστρου, του Δήμου
Τρικκαίων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο [ΜΥΗΕ] ισχύος 800 kW στο ρέμα «Κοπρολάγκαδο» της ΤΚ Κορυφής, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 13ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 50,0ΜWp», σε έκταση 860 στρ. στη θέση «Nταουσλάρ» της Τ.Κ. Παραποτάμου, Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 700MW και Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης» της εταιρείας «ΕΝΙΠΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στις Τ.Κ. Καλλιθέας και Σκοπιάς, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δ. Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας και των Τ.Κ. Μαντασιάς και Φυλιαδώνος της Δ.Ε. Δομοκού, του Δ. Δομοκού, της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, αντίστοιχα.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200MW της εταιρείας «ΕΛΖΕΤ ΣΟΛΑΡ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» σε θέσεις των Τ.Κ. Αχιλείου, Διλόφου, Δένδρων και Ναρθακίου των Δ.Ε. Ναρθακίου και Φαρσάλων του Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

ΘΕΜΑ 16ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΠΕΡΔΙΚΑ–ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ» συνολικής ισχύος 37,8648MW», στη θέση ¨Στενόλακα, Κεραμίδι, Τριεθνές, Κουμαριές, Βόμπες, Παλιοκόνακα, Μπανιάς¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
ΘΕΜΑ 17ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων προστασίας πρανούς της περιοχής “Παναγίτσα” του Πύργου-Κάστρο-Μύλος στο λιμένα Σκοπέλου, του ΔήμουΣκοπέλου, στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το