Τοπικά

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ

Με 32 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τρίτη 13 Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ. Μεταξύ αυτών, θα ληφθούν αποφάσεις και για τα εξής: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 314/2017 αποφ. του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί «Ορισμού Επιτροπής για τη σύνταξη πινάκων επιτυχόντων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Χρηματαποστολών της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 15.132,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Ασφάλιση οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, σύναψη ειδικών συμβάσεων με ασκούμενους σπουδαστές ΤΕΙ, έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου: «Εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος των Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού», προεκτιμώμενης αμοιβής 772.867,35 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διακλαδώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Ιωλκού ως συνοδό του χρηματοδοτούμενου υποέργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ιωλκού Δ. Βόλου (Α’ Φάση)», έγκριση Παράτασης της Προθεσμίας Περαίωσης του Έργου: «Κατασκευή Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Δ.Ε. Αγριάς ως Συνοδό του Χρηματοδοτούμενου Υποέργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου».

Εκλογές στον Σύλλογο Εργαζομένων
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στον Σύλλογο Εργαζομένων ΔΕΥΑΜΒ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπου στην ΠΟΕ- ΟΤΑ. Οι εκλογές θα γίνουν στο κτίριο «Χατζηαργύρη» από 10 π.μ. έως 4 μ.μ. Η κατάθεση υποψηφιοτήτων θα γίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου (2 μ.μ.). Την Εφορευτική αποτελούν οι Στ. Φυντανίδης, Ηλ. Τριανταφύλλου και Μιχ. Φώτου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το