Τοπικά

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόλου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου (1 μ.μ.) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα:
Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις)», λήψη απόφασης σχετικά με την «Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Σωρός» Νέων Παγασών Βόλου», υποβολή πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών 2016 και 2017» ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.700,00€ (είκοσι χιλιάδων επτακοσίων ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 25.668,00€ (είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, λήψη απόφασης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής της ΔΕΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου απομάκρυνσης δικτύου της στη διασταύρωση των οδών Παπαδιαμάντη-Λαμπράκη, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων μεταλλικών θυρών και υαλόθυρων για την ενίσχυση της παθητικής πυροπροστασίας του υπογείου χώρου του Μουσικού Σχολείου Βόλου», στο πλαίσιο του: «Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση σχολικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2018» προϋπολογισμού 19.200,16 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υποβρύχιας αντλίας», έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών», έγκριση μελέτης με τίτλο «Εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το