Τοπικά

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Με έντεκα συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα Μ. Τρίτη (1μ.μ.- 2μ.μ.) διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Μεταξύ των θεμάτων που θα ληφθούν αποφάσεις είναι: Αποδοχή ένταξης του έργου «Επίστρωση δαπέδου στο δημοτικό στάδιο Αλμυρού», προϋπολογισμού 470.000 ευρώ στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, τροποποίηση της αριθ. 185/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό την αλλαγή του ονόματος του συμβαλλόμενου εκ μέρους του Δήμου, για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι), έγκριση του όρου 10.2 της δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Φιλόδημος Ι), με σκοπό την εκχώρηση σ΄ αυτό όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, σε περίπτωση που κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος του έργου, σύμφωνα με σχετική πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στο πλαίσιο της πυροπροστασίας του Δ. Αλμυρού», έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Δήμου Καρδίτσας για διάθεση υπαλλήλου-ων ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή και ηλεκτρολόγου μηχανικού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το