Τοπικά

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου

Τη μελέτη και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Περισυλλογή, ημερήσια φιλοξενία – φροντίδα, επανένταξη και κτηνιατρική περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκυλιών) στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς», διάρκειας δώδεκα μηνών, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 110.248,40 με ΦΠΑ (88.910 € χωρίς ΦΠΑ) θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, που συνεδριάζει διά ζώσης σήμερα Δευτέρα 8 Αυγούστου στις 13.00. Στην επιτροπή θα υποβληθεί το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Έργα πυροπροστασίας έτους 2022» και θα εγκριθούν οι μελέτες «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα στο δημοτικό κτίριο Σπίρερ» και «Εργασίες συντήρησης λεβήτων – καυστήρων σε σχολεία και δημοτικά κτήρια του Δήμου Βόλου 2022-23». Η επιτροπή θα εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσθήκη κτηριακών εγκαταστάσεων στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βόλου» και κτηριακών παρεμβάσεων σε τρεις Παιδικούς Σταθμούς. Τέλος, θα εγκρίνει αποφάσεις του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σχετικά με «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων – έκθεση ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών έτους 2021» και «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο του έτους 2022».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το