Τοπικά

Συνεχίζεται η αποχή των συμβολαιογράφων

Απέχουν από κάθε συμβολαιογραφική πράξη οι συμβολαιογράφοι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας για το χρονικό διάστημα μέχρι 12/1/2020.
Οι συμβολαιογράφοι διαμαρτύρονται για τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται, αναφορικά με τον μη ορθό υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
Οι συμβολαιογράφοι ζητούν μεταξύ άλλων:
«-Να απαλειφθεί η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 54Α του Ν.4174/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν.4646/2019 περί φορολογικής ταυτότητας.
-Να καταργηθούν τα πρόστιμα σε βάρος των συμβολαιογράφων σε όλες τις περιπτώσεις. Οι συμβολαιογράφοι να ελέγχονται πειθαρχικά, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ άρθρο 68 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.
-Να εκλογικευθεί ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε9 και ως εκ τούτου ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Προς τούτο να λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός του μηχανικού σχετικά με τη φύση του ακινήτου και την παλαιότητά του.
-Να καταργηθούν οι άχρηστες υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013».

Ταυτόχρονα οι συμβολαιογράφοι ζητούν από την πολιτεία:
«Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων: Την αναβολή εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων ΦΜΑ επί δίμηνο, έτσι ώστε το νέο σύστημα να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων, ακόμη και χωρίς τη χρήση του ΑΤΑΚ, η δε παρουσίαση εφαρμογής του να γίνει στην έδρα κάθε Συμβολαιογραφικού Συλλόγου από αρμόδια επιτελεία της ΑΑΔΕ. Να επιβεβαιωθεί – διευκρινιστεί ότι ο συμβολαιογράφος ευθύνεται για την ορθή και μόνο συμπλήρωση της δήλωσης και δε θα ευθύνεται καθ’ οιανδήποτε ερμηνεία για την επιλογή φύλλου υπολογισμού ή συντελεστών υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Εφόσον το ακίνητο περιγράφεται ορθά, η ευθύνη του συμβολαιογράφου εξικνείται μέχρι εκεί. Οι συμβολαιογράφοι να ελέγχονται πειθαρχικά, όπως και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ άρθρο 68 του δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Εντός της περιόδου αναβολής εφαρμογής του νέου ηλεκτρονικού συστήματος το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει ευσύνοπτο, σαφές, περιεκτικό και κωδικοποιημένο εγχειρίδιο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας ανά έντυπο, ώστε να είναι απολύτως σαφές σε συμβολαιογράφους και ελεγκτές πώς υπολογίζεται σωστά η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Να δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ το υπόβαθρο στην πλατφόρμα, ώστε με την εισαγωγή του ΑΤΑΚ του μεταβιβαζομένου ακινήτου, αυτόματα να εισάγονται στα φύλλα υπολογισμού οι σχετικοί συντελεστές υπολογισμού της αξίας. Επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός του μηχανικού σχετικά με τη φύση του ακινήτου και την παλαιότητά του. Εντός της περιόδου αναβολής εφαρμογής να δημιουργηθεί σχετική εφαρμογή ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chatroom), όπως έχει ήδη δηλώσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το