Τοπικά

Συνάντηση της Πράσινης Αριστεράς με εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών της Θεσσαλίας-Εν όψει Ψήφισης σχετικού Νομοσχεδίου για τις Εθελοντικές Οργανώσεις

Ιδιαίτερα καλό ήταν το κλίμα στη συνάντηση εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Θεσσαλία, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, που ανταποκρίθηκαν θετικά, όπως συμβαίνει σε κάθε κάλεσμα, στην πρόσκληση στελεχών της «Πράσινης Αριστεράς», προκειμένου να εξετασθούν θέματα που αφορούν τις εθελοντικές οργανώσεις και το επίμαχο νομοσχέδιο ,που επίκειται άμεσα να συζητηθεί στη Βουλή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς «Πράσινης Αριστεράς» οι κ.κ. Παντελής Μαστρογιάνnης (Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής) και Μάνος Αρκάς-Κολέτσος , ενώ από την άλλη πλευρά προσκεκλημένος ήταν ο Πρόεδρος του Δικτύου «Περραιβία» και του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας κ. Κώστας Σκριάπας και ο εκπρόσωπος της ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια» κ. Βαγγέλης Θέος.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν όλες εκείνες οι παράμετροι που ανάγκασαν περισσότερες από 300 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα (και μέσα σε αυτές πολύ μεγάλες και δραστήριες Οργανώσεις), να ζητούν τη βελτίωση του προς ψήφιση νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των οργανώσεων, το οποίο όπως τονίζουν αποτυγχάνει να λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας τους, οδηγώντας πολλές από αυτές σε κλείσιμο.
Παράλληλα, κατά τη συνάντηση η «Πράσινη Αριστερά», παρουσίασε τις επεξεργασμένες προτάσεις της για τη Μαγνησία που αφορούν τους τομείς 1. Αγροτική Οικονομία 2. Βιώσιμη Ανάπτυξη 3. Μεταφορές-Επικοινωνίες-Χωροταξία-Περιβάλλον 4. Υγεία-Κοινωνική Πολιτική 5. Παιδεία-Πολιτισμός-Αθλητισμός.
Κοινωνία των Πολιτών: «Ναι» στη ρύθμιση – «Όχι» στη συρρίκνωση

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, το σχέδιο νόμου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις», είναι ένα κατ’ αρχήν θετικό βήμα που η ίδια η Κοινωνία των Πολιτών εδώ και χρόνια ζητάει, αγνοεί ωστόσο, την επιβάρυνση που επιφέρει σε πολλές οργανώσεις και κυρίως τις μικρότερες, υποχρεώνοντάς τες σε συνενώσεις με μεγαλύτερες. Οι Ο.Κοι.Π. λένε «Ναι» στη ρύθμιση , αλλά «Όχι» στη συρρίκνωση.

Συνολικά, το σχέδιο νόμου – που φέρνει το υπουργείο Εσωτερικών – και το οποίο πέρασε από την επιτροπή με ταχύτατες διαδικασίες, θεωρείται ότι αποδυναμώνει την αυτονομία των οργανώσεων, διαμορφώνει μια Κοινωνία των Πολιτών με πολλαπλές ταχύτητες και αδυνατεί να καθορίσει ένα συντεταγμένο πλαίσιο επαφής μεταξύ κράτους και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών σε στρατηγικό επίπεδο.

Κοινή ήταν η διαπίστωση, μεταξύ των δύο πλευρών, ότι το επίμαχο νομοσχέδιο δεν διαφαίνεται να ενισχύει ή να υποστηρίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας των Πολιτών, αντίθετα, απουσιάζει πλήρως η διάθεση δημιουργίας ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και του Κράτους. Επίσης, εντοπίστηκαν προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου που χρήζουν βελτίωσης και αφορούν τη δημιουργία ενός μη φιλικού περιβάλλοντος για μικρότερες ή νεοσύστατες οργανώσεις που συντελεί σε μεγάλο βαθμό στον αποκλεισμό – δημοκρατικά οργανωμένων- πρωτοβουλιών και ενώσεων ( Σωματείων , ΑΜΚΕ) από το Ειδικό Μητρώο των Ο.Κοι.Π., δεν υπάρχει αναφορά στις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους Φορείς, ενισχύεται η γραφειοκρατία, επιβάλλονται ευρύτατοι περιορισμοί τιμωρητικού χαρακτήρα και τέλος, υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε προβλέψεις στον πολύ σημαντικό τομέα των εθελοντών και του εθελοντισμού.

Η στήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θέμα Δημοκρατίας
Τόσο ο κ. Παντελής Μαστρογιάννης ,όσο και ο κ. Κώστας Σκριάπας, τόνισαν ότι «Η στήριξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θέμα Δημοκρατίας, γι’ αυτό και η διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάπτυξης για την Κοινωνία των Πολιτών είναι σημαντικό να έχει στον πυρήνα της την ανάδειξη και τις διαδικασίες πρακτικών λογοδοσίας και διαφάνειας. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με τρόπο συμπεριληπτικό και ουσιαστικά δημοκρατικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των οργανώσεων και του συνόλου της Κοινωνίας ευνοώντας και όχι θέτοντας προσκόμματα μέσω της πρόβλεψης εκτενών γραφειοκρατικών προϋποθέσεων που αποκλείουν και δεν ενισχύουν τη δράση των Ο.Κοι.Π.».

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα της διαμόρφωσης ενός ισχυρού και συμπεριληπτικού νομικού πλαισίου, περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με πολυετή και σε βάθος εμπειρία του χώρου, καλούν το Υπουργείο Εσωτερικών να συμπεριλάβει έστω και την τελευταία στιγμή τις τροποποιήσεις που υπέβαλαν με το κοινό υπόμνημα, προκειμένου η νομοθεσία να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των ίδιων των οργανώσεων και του σημαντικού τους έργου.

Σημειώνεται, ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλο τον κόσμο αποτελούν έναν από τους τέσσερις κοινωνικούς εταίρους μαζί με α. το Δημόσιο , β. την ιδιωτική οικονομία και γ. τα πανεπιστήμια, συμβάλλοντας στην πρόοδο των κοινωνιών, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της ανθρωπότητας, στην πρόοδο των επιστημών, στην προστασία από την κλιματική αλλαγή και στην επίλυση των μεγάλων προκλήσεων που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Για τον λόγο αυτό οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ( Οργανώσεις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΑΜΚΕ, Συλλογικότητες κ.ά.), συμμετέχουν σε παγκόσμιους οργανισμούς, σε όργανα λήψης αποφάσεων, σε εταιρικά σχήματα και με τις πρωτοβουλίες τους για ορθολογική αξιοποίηση των πόρων, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου, δίκαιου και δημοκρατικού κόσμου, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Άνθρωπο, μέσα από την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων για το Μέλλον του πλανήτη.

Οι κ.κ. Παντελής Μαστρογιάννης και Κώστας Σκριάπας συμφώνησαν ότι ο κόσμος, χωρίς την ύπαρξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, στον Πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε κάθε έκφανση της ζωής , θα ήταν εντελώς διαφορετικός.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το