Τοπικά

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Αλμυρού

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης θα χρειαστούν για την υλοποίηση της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» και η εκτέλεση της υπηρεσία ανατέθηκε σε εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα ο σύμβουλος θα συμβάλλει στην ορθή εκτέλεση του έργου παρακολουθώντας την πρόοδο του συνολικού επενδυτικού σχεδίου, ελέγχοντας την πορεία των εργασιών, προτείνοντας λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην εύρυθμη υλοποίηση των εργολαβιών καθώς επίσης και συντάσσοντας τις απαιτούμενες εκθέσεις για την πρόβλεψη διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος χρηματοδότησης. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και διοίκησης αφορά στα ακόλουθα κύρια υποέργα που υλοποιεί ο ∆ικαιούχος:
Υποέργο 1: Επέκταση του υφιστάμενου «πράσινου» δικτύου της πόλης στις οδούς Ερμού, Αθηνάς, Ανθέων, Όθρυος, Γρηγοριάδου και Αθηνών (∆ήμος Αλμυρού).
Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστήματος παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (∆ήμος Αλμυρού).
Υποέργο 3: Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος για τη μεταφορά των επισκεπτών από κόμβους μεταφορών χωρίς αντίτιμο (∆ήμος Αλμυρού Υποέργο).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το