Τοπικά

Σύμβαση Δήμου Βόλου με τη ΜΕΤΚΑ για τον ηλεκτροφωτισμό

Σε αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας σε 18.166 σημεία θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου, μέσω σύμβασης που θα υπογραφεί αύριο Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου (11π.μ.) στο Δημαρχείο Βόλου με εκπροσώπους της εταιρείας ΜΕΤΚΑ. Να αναφερθεί ότι η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε 14.297.339.64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 17.728.701,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώ ήταν η μοναδική εταιρεία που συμμετείχε στον διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Δήμος Βόλου.

Η διαδικασία του διαγωνισμού είχε στην ουσία ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019 όταν με βάση το πρακτικό της Β’ φάσης αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία: «Κ/Ξ Μυτιληναίος Ανώνυμη Εταιρεία, Όμιλος Επιχειρήσεων – ΕΛΕΜΚΑ Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία».
Η Επιτροπή Αξιολόγησης είχε συνεδριάσει νωρίτερα στις 14 Μαρτίου προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τη μόνη οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε για την «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (οδοφωτισμός) με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Βόλου» με εκτιμώμενη αξία 14.414.995,74 Ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Με βάση τα στοιχεία της καταμέτρησης της μελέτης του Δήμου το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται σε 18.166 σημεία. Με τη σύμβαση θα εκχωρηθεί και μέρος των ανταποδοτικών τελών στην εταιρεία για 12 χρόνια.
Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί αφορά:
1. Στην εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας για τη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου φωτισμού του Δήμου, στις Δημοτικές Ενότητας Βόλου και Νέας Ιωνίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη μελέτη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 257/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
2. Τη βελτίωση του προγραμματισμού συντήρησής τους, μέσω της λειτουργίας «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας», τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
3. Τη χρησιμοποίηση συστημάτων προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική παρακολούθησης).
4. Την αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης των υφιστάμενων συστημάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το