Τοπικά

Συμπληρωματική πληρωμή για δεκάδες αγρότες στη Μαγνησία από το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης

Το «χρώμα» του χρήματος αναμένεται να δουν και δεκάδες αγρότες της Μαγνησίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μείωσης Νιτρορύπανσης έτους 2019, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την έλλειψη άδειας νερού και είχαν μείνει εκτός πληρωμής, καθώς εγκρίθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμπληρωματική πίστωση ύψους 4εκ. ευρώ για όλη τη χώρα. Να αναφερθεί ότι στη Μαγνησία οι δικαιούχοι του προγράμματος ανέρχονται σε 131.

Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, «εγκρίνουμε τη μεταφορά των ποσών για τα έργα άνευ Υπολόγων του παρακάτω πίνακα με χρέωση του ΙΒΑΝ της ΣΑΕ 082/1 και πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών ΙΒΑΝ που τηρούνται στο Κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 135941/28-12-2015 (ΦΕΚ 2882/Β/30-12-2015) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».
Να αναφερθεί ότι η προθεσμία για την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, με τα οποία θα αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την άδεια χρήσης νερού έληξε στις 31 Ιανουαρίου.
Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχε κίνδυνος να απενταχθούν από το πρόγραμμα και να μην λάβουν το υπόλοιπο 25% της επιδότησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν κατατεθεί με τον φάκελο είναι τα εξής:
– Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων
– Βεβαίωση Δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων
– Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων
– Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προηγούμενη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε ζητήσει από τους δικαιούχους να καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά τα έγγραφα σχετικά τις άδειες χρήσης νερού, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι που δεν είχαν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να κινδύνευαν από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, δηλαδή με απένταξη από το πρόγραμμα απονιτροποίησης και μη καταβολή του υπόλοιπου 25% της επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να αναφερθεί ότι υπάρχουν παραγωγοί που από αμέλεια ή λάθος ενημέρωση από συμβούλους και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) δεν προσκόμισαν στο ΟΣ∆Ε 2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία για πρώτη φορά ζητήθηκαν, εφόσον στο πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου δεν ήταν απαιτούμενα, ωστόσο καταλογίζουν και διοικητικές ευθύνες.
Επισημαίνεται ότι στόχος της δράσης του προγράμματος απονιτροποίησης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το