Τοπικά

Συμπληρωματικές αιτήσεις για ένταξη στο Κέντρο Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής με σκοπό την ένταξή τους στη συμπληρωματική κατάσταση ωφελουμένων στη δομή και τις δραστηριότητές της.
Το ΚΔΗΦ είναι μία δομή συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», η οποία αποτελεί ένα χώρο ημερήσιας φιλοξενίας ατόμων με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία.
Βασικοί σκοποί του ΚΔΗΦ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.

Τι υπηρεσίες παρέχονται στο ΚΔΗΦ
• Μεταφορά των ωφελουμένων από και προς το Κέντρο, με τα ειδικά προσαρμοσμένα οχήματα της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ
• Συμμετοχή στο ημερήσιο πρόγραμμα από τις 8:00 έως τις 16:00
• Πρόγραμμα θεραπευτικών πράξεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, δράσεις κοινωνικής εργασίας, ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτικές πράξεις και ιατρική παρακολούθηση)
• Παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης
• Εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
• Δημιουργική απασχόλησή και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
• Συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, κοινωνικής ένταξης και επανένταξης, πολιτισμού και άθλησης.

Το ΚΔΗΦ στελεχώνεται από Νευρολόγο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Εργοθεραπεύτρια, Λογοθεραπεύτρια, Φυσιοθεραπεύτρια, Νοσηλεύτρια και Βοηθητικό Προσωπικό.
Για την εγγραφή ωφελουμένων στην συμπληρωματική κατάσταση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ΚΔΗΦ της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, Λήμνου 12 με Ελασσόνος στα Παλιά Βόλου. Τηλ. 24210-31860. Κοινωνική Λειτουργός: Ελένη Δούκα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το