Τοπικά

Συμμετοχή Δήμου Ρήγα Φεραίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε»

 

Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», με τη διάθεση του ποσού των 5.000 ευρώ, για την αγορά 166 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεμία, θα συμμετάσχει ο Δήμος Ρήγα Φεραίου. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, η οποία ενέκρινε την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας μεταβολής ύψους του μετοχικού κεφαλαίου.
Να αναφερθεί ότι η Γενική Συνέλευση της «Αναπτυξιακής Πηλίου Α.Ε.» αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εισφορά σε χρήμα, κατά 108.000 ευρώ τοις μετρητοίς με την έκδοση 3.600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία και με προθεσμία κάλυψης και καταβολής τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης της ανωτέρω απόφασης στο ΓΕΜΗ.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου είναι κάτοχος 399 μετοχών της αναφερόμενης εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,87% του μετοχικού κεφαλαίου και όπως προαναφέρθηκε αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αγοράζοντας 166 νέες μετοχές συνολικού ποσού 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της μεταβολής ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν την αύξησή του είναι μεταξύ άλλων η αλματώδης και συνεχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, η μετεξέλιξή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ολοκληρώθηκε το έτος 2021, αποτελεί την επίτευξη του στόχου της εταιρίας να λειτουργήσει ως ένας κεντρικός φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης σημαντικών δράσεων για την ανάπτυξη των Δήμων – μετόχων του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το