Τοπικά

Σύμφωνο συνεργασίας θα υπογράψει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με τη «Ζωοφιλική Αδέσποτων»

Σύμφωνο συνεργασίας θα υπογράψει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου και το Φιλοζωικό Σωματείο «Ζωοφιλική Αδέσποτων Πηλίου» με σκοπό τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η προστασία και η φροντίδα τους.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία του Δήμου με το Φιλοζωικό Σωματείο για την περισυλλογή, την περίθαλψη, τη σήμανση και καταγραφή των ζώων, την αποπαρασίτωση, τον εμβολιασμό και τη στείρωσή τους. Επίσης η σύμβαση αφορά στην κτηνιατρική περίθαλψη των αδέσποτων, η προώθησή τους για υιοθεσία ή η επανένταξη όσων δεν υιοθετούνται.
Η κλινική εξέταση, ο εμβολιασμός, η ηλεκτρονική σήμανση και η θεραπεία των αδέσποτων πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενο κτηνίατρο, με τον Δήμο ή το Φιλοζωικό Σωματείο. Στον Δήμο τηρείται αρχείο εισερχόμενων-εξερχόμενων αδέσποτων ζώων, αντίγραφο του οποίου θα διατηρούν ο συνεργαζόμενος κτηνίατρος και το Φιλοζωικό Σωματείο.

Για κάθε αδέσποτο που περισυλλέγεται ανοίγει ξεχωριστή καρτέλα, στην οποία αναγράφονται οι κτηνιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε, η φαρμακευτική αγωγή που έλαβε και οι εξετάσεις που έγιναν. Τα αδέσποτα που κρίνονται υγιή επανεντάσσονται στην περιοχή από την οποία περισυλλέγησαν υπό την προϋπόθεση ότι αυτά πρώτα σημαίνονται και καταγράφονται, υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση, εμβολιάζονται και στειρώνονται. Τα ζώα που υιοθετούνται, σημαίνονται άμεσα ηλεκτρονικά και καταγράφονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τα πλήρη στοιχεία του προσωρινού και οριστικού ιδιοκτήτη τους.
Το Φιλοζωικό Σωματείο, ανάλογα με τις δυνατότητές του, θα συνδράμει τον Δήμο με τη βοήθεια στην περισυλλογή, διαθέτοντας όποιον εξοπλισμό έχει στη διάθεσή του. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να διατηρεί αρχείο υιοθεσιών των ζώων που κάνουν τα μέλη του και στη συνέχει να ενημερώνει το αρχείο του Δήμου και την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, καθώς επίσης και να επιβλέπει την ευζωία των ζώων που εντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το