Τοπικά

Στον ενιαίο Δήμο Βόλου 1.664 ακίνητα δεν έχουν συνδεθεί με την αποχέτευση – “Πρωταθλήτρια” η Νέα Ιωνία

Τα δίκτυα αποχέτευσης του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, έχουν ήδη κατασκευαστεί από την δεκαετία του 90. Τα δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Μακρινίτσα, Πορταριά, Κατηχώρι, Άλλη Μεριά, Σταγιάτες μετρούν ήδη μια δεκαετία ζωής. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη ανταπόκρισης στην υποχρέωση σύνδεσης από μια σειρά νοικοκυριά, με βασικό αποτέλεσμα να εξακολουθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος μέσω της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων στο έδαφος και περαιτέρω οι επενδύσεις στον τομέα αυτό να μην έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.
Η ΔΕΥΑΜΒ έχει καλέσει τους υπόχρεους στην ανταπόκρισή τους για σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ενώ η υπηρεσία έχει αποστείλει επιστολές και η εκκρεμότητα, αποτυπώνεται σε κάθε λογαριασμό νερού που λαμβάνουν οι υπόχρεοι. Από μια σημαντική μερίδα πολιτών ωστόσο δεν υπάρχει ανταπόκριση. Συγκεκριμένα εκκρεμούν οι συνδέσεις:

206 ακινήτων στο Βόλο
1.100 ακινήτων στην Ν. Ιωνία
84 ακινήτων στην Άλλη Μεριά
30 ακινήτων στην Μακρινίτσα
244 ακινήτων στην Πορταριά- Κατηχώρι – Σταγιάτες

Υπάρχει πληθώρα παραπόνων καταναλωτών για αποφράξεις των ιδιωτικών τους δικτύων αποχέτευσης, οι βλάβες των οποίων εδράζονται στην κακή κατασκευή της ιδιωτικής σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΜΒ. Προς αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου, σε κάθε νέα σύνδεση αποχέτευσης ο αιτών είναι υποχρεωμένος να αναγγέλει την φυσική πραγματοποίηση της σύνδεσης στην υπηρεσία μέσω κατάθεσης σχετικής βεβαίωσης όπου θα φαίνονται: ο κατασκευαστής της σύνδεσης, ο οποίος πρέπει να είναι υδραυλικός με ΚΑΔ αντίστοιχων εργασιών ή εταιρεία με αντικείμενο υδραυλικά έργα, και επιπλέον τα υλικά που χρησιμοποίησε, ο χρόνος και η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι δοκιμές καλής λειτουργίας που πραγματοποιήθηκαν. Ο χρόνος κατάθεσης της βεβαίωσης είναι τρεις μήνες από την άδεια εκτέλεσης της σύνδεσης από την ΔΕΥΑΜΒ. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά την έκδοση βεβαίωσης της υπηρεσίας για λήψη οικοδομικής άδειας, οι ενδιαφερόμενοι δεν επανέρχονται για τακτοποίηση του δικαιώματος και του τέλους διακλάδωσης. Ορίζεται ότι, η έκδοση βεβαίωσης δυνατότητας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, θα πραγματοποιείται με την καταβολή του 30% των παραπάνω τελών, τα οποία θα παράγονται από τα στοιχεία του φακέλου της προς έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η ΔΕΥΑΜΒ σήμερα θα αποφασίσει:
Την χορήγηση προθεσμίας μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου, για την κατάθεση των φακέλων και της αίτησης σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

· Την επιβολή προστίμου ύψους 500 €, ανά ακίνητο με την λήξη της προθεσμίας και την συμπερίληψή του στον αμέσως επόμενο μετά την 30η Σεπτεμβρίου εκδοθησόμενο λογαριασμό ύδρευσης.
· Την χρέωση τελών αποχέτευσης στον επόμενο μετά την 30η Σεπτεμβρίου εκδοθησόμενο λογαριασμό ύδρευσης, σε όλα τα ακίνητα που έχουν υποχρέωση σύνδεσης.
· Την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στους υπόχρεους σύνδεσης στο πλαίσιο του ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος.
· Την υποχρέωση αναγγελίας της πραγματοποίησης της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, μέσω βεβαίωσης ως η εισήγηση.
· Την εξουσιοδότηση του Προέδρου προς επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων, στις περιπτώσεις παράλειψης κατάθεσης εντός τριμήνου της βεβαίωσης.
· Την καταβολή του 30% των προβλεπόμενων τελών, ως προϋπόθεση της έκδοσης βεβαίωσης δυνατότητας με το δίκτυο αποχέτευση, προς έκδοση οικοδομικής άδειας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το