Ελλάδα

Στο τελικό στάδιο η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων -Διευκρινιστική εγκύκλιος

Στο τελικό στάδιο εισήλθε η ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το αξιολογικό έτος 2017, ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι αυτόματη η εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων, που θα γνωστοποιούνται στους αξιολογούμενους.
Οδηγίες με τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης παρέχει εγκύκλιος της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, καθώς, πλέον, ολοκληρώνεται ο έλεγχος των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού των φορέων της δημόσιας διοίκησης.
Με την εγκύκλιο δίνεται σε αυτές τις Διευθύνσεις προθεσμία έως τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 να προσδιορίσουν, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τις έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης και να επισημάνουν τις εκθέσεις που δεν είναι έγκυρες σε ηλεκτρονική μορφή με την αντίστοιχη αιτιολογία.

Ως έγκυρες θεωρούνται οι εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή και δεν είχαν υποβληθεί σε έντυπη μορφή πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή δεν προέκυψαν αστοχίες ή λάθη κατά τη συμπλήρωσή τους και ως εκ τούτου έχουν συμπληρωθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και όχι σε έντυπη.
Έγκυρες, επίσης, θεωρούνται και οι εκθέσεις που έχουν υποβληθεί μόνο από τον αξιολογητή Α’ διότι εκ παραδρομής είχε οριστεί αξιολογητής Β’.

Ακολούθως, για τις έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις διενεργείται αυτόματα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η εξαγωγή των σχετικών αποτελεσμάτων με βάση τη νομοθεσία και προσδιορίζονται οι εκθέσεις:

1) Που πληρούν τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης-ΕΕΑ (με βαθμολογία από 90 και πάνω σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, και εκθέσεις με απόκλιση πάνω από 24 μονάδες στη βαθμολογία μεταξύ των δύο αξιολογητών).
2) Για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο (εκθέσεις με βαθμολογία από 60 και κάτω σε τουλάχιστον ένα κριτήριο, καθώς και οι εκθέσεις αξιολόγησης με μέσο όρο βαθμολογίας κάτω του 75 -το χρονικό περιθώριο για ενστάσεις είναι επτά εργάσιμες ημέρες).
3) Για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση εξέτασης από την ΕΕΑ και δεν θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο, δηλαδή για όσες δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας από 75 έως και 90.

Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι «έχοντας ως στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και την άμεση πρόσβαση του υπαλλήλου στα δεδομένα που τον αφορούν», με την ολοκλήρωση του παραπάνω σταδίου, οι έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης θα είναι προσβάσιμες μέσω της εφαρμογής στους αξιολογούμενους και θα παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ή αποθήκευσής τους σε ψηφιακή μορφή.

Πηγή:  iefimerida.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το