Τοπικά

«Στο σφυρί» από τον ΟΛΒ τρία επιβλαβή- επικίνδυνα πλοία

Τις διαδικασίες για την εκποίηση, απομάκρυνση εκτός λιμανιού και τελική διάθεση τριών επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων δρομολογεί ο Οργανισμός Λιμένα Βόλου, με απόφαση που υπέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Σωκρ. Αναγνώστου. Πρόκειται για το γρι- γρι «Παρασκευάς- Σοφία», το AEOLOS, σημαίας Γερμανίας και το TANGO, σημαίας Ουκρανίας, για τα οποία ο ΟΛΒ προκήρυξε ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιουλίου.

Το γρι- γρι «Παρασκευάς- Σοφία» βρίσκεται ανελκυσμένο σε χερσαίο χώρο του γ’ προβλήτα του εμπορικού λιμένα Βόλου, ενώ τα άλλα δυο πλοία βρίσκονται ανελκυσμένα σε χερσαίο χώρο του εμπορικού λιμένα. Ως τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τα ποσά που καθορίστηκαν για κάθε πλοίο ξεχωριστά έχουν ως εξής: Για το γρι- γρι «Παρασκευάς- Σοφία» ποσό 5.000 ευρώ, για το AEOLOS ποσό 6.000 ευρώ και για το TANGO ποσό 10.000 ευρώ. To γρι- γρι «Παρασκευάς- Σοφία» έχει μήκος 21,80 μέτρα, είναι ναυπηγημένο το 1979, από ξύλο, με εξαρμοσμένη την κύρια μηχανή. Στο πλοίο δεν υπάρχει άλλος εξοπλισμός (ναυτιλιακός, σωστικά μέσα, τηλεπικοινωνιακός, μηχανολογικός κ.λπ.). Το πλοίο AEOLOS, είναι χρώματος λευκού, πλαστικό, μήκους 10,38 μέτρων, πλάτους 2,94 μέτρων, βυθίσματος 1,42 μέτρων με μια κύρια εσωτερική μηχανή. Η μηχανή, το αξονικό σύστημα και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι εκτός λειτουργίας. Το πλοίο στερείται του υπόλοιπου εξοπλισμού (ναυτιλιακός, σωστικά μέσα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ).

Το πλοίο TANGO

Το πλοίο TANGO με έτος κατασκευής το 1977 στην Πολωνία, έχει μήκος 10,50 μέτρα, πλάτος 3,70 μέτρα και βύθισμα 1,95 μέτρα με εσωτερική μηχανή. Το πλοίο στερείται του μηχανολογικού εξοπλισμού (ναυτιλιακός, σωστικά μέσα, τηλεπικοινωνίας κ.λπ), ενώ υφίσταται απαγόρευση απόπλου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών που προβλέπονται στη διακήρυξη, σε χρόνο που θα δηλώσει με τον προσφορά του, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης κάθε προβλεπόμενης άδειας από την αρμόδια αρχή στην περίπτωση που απαιτηθεί. Επίσης, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό με την προσφορά τους θα υποβάλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης των επιβλαβών πλοίων και θα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και το προσωπικό, ενώ από την ΟΛΒ Α.Ε. διευκρινίζεται ότι δεν αποδέχεται το ενδεχόμενο εκτέλεσης εργασιών διάλυσης του κάθε επιβλαβούς πλοίου εντός της περιοχής ευθύνης του. Για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεση της σύμβασης, θα οριστεί τριμελής επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΒ Α.Ε. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν κατόπιν συνεννόησης με τον Οργανισμό Λιμένα, να ζητήσουν άδεια για να εισέλθουν στον λιμένα, προκειμένου να διαπιστώσουν και οι ίδιοι τα χαρακτηριστικά και την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση πλοία. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο κατ’ ελάχιστο ειδικευμένο εξοπλισμό, είτε ιδιόκτητο είτε εξασφαλισμένο με συμφωνητικά, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στη μελέτη που θα καταθέσουν για την απομάκρυνση των πλοίων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το