Τοπικά

Στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ ο Δήμος Νοτίου Πηλίου για τρεις προσλήψεις

Στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια άνεργων, ηλικίας 55-67 ετών» του ΟΑΕΔ αποφάσισε να ενταχθεί ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η ένταξη αφορά στην πρόσληψη τριών ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου στους τομείς της καθαριότητας και των τεχνικών έργων. Θα απασχοληθούν στην καθαριότητα, επισκευές μικροφθορών και μικροεπεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, σύμφωνα με τη διάρκεια του προγράμματος, για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος. Η συνολικά οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Νοτίου Πηλίου θα ανέλθει στις 19.800 ευρώ.
Το πρόγραμμα αφορά άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο άνεργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, ενώ το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών έως τα 750 € μηνιαία.
Να αναφερθεί ότι οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης. Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις. Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψήφιους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας. Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψήφιων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το