Τοπικά

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η ΜΠΕ του έργο εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στα Καλά Νερά

Η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του «Δικτύου Αποχέτευσης ακαθάρτων, επεξεργασία λυμάτων και διάθεσης εκροής του οικισμού Καλών Νερών» θα εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θα δρομολογηθεί η δημοπράτηση

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κεντρικού αγωγού προσαγωγής ακαθάρτων του οικισμού των Καλών Νερών (τμήμα εκτός ορίων οικισμού), εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 4.000 Μ.Ι.Π (Μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού) και πεδία υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.
Το έργο θα κατασκευαστεί σε δημοτική έκταση (αγροτεμάχιο 29 στρεμμάτων) που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο, εκτός των ορίων του οικισμού των Καλών Νερών.
Επιπλέον προτείνεται, στη μελέτη, η κατασκευή αγωγού by-pass που θα διαθέτει τα ανεπεξέργαστα ή μερικώς επεξεργασμένα λύματα στο παρακείμενο ρέμα σε περιπτώσεις βλάβης μίας ή περισσότερων μονάδων επεξεργασίας, καθώς και η κατασκευή στραγγιστηρίου κατάντη των πεδίων διάθεσης κοντά στο όριο του γηπέδου, κατά μήκος της εθνικής οδού. Με την άποψη δεν συμφωνεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ο αγωγός δεν θα συμπεριληφθεί στη μελέτη.
Η Υπηρεσία προτείνει τη μεταφορά των ανεπεξέργαστων λυμάτων σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με την οποία ο φορέας διαχείρισης του έργου θα διατηρεί ειδική σύμβαση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διατίθενται ανεπεξέργαστα λύματα εντός της κοίτης του παρακείμενου ρέματος, προκαλώντας ρύπανση.
Θα πρέπει να οριστικοποιηθεί επίσης ο τρόπος αξιοποίησης-επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης. Στην υποβληθείσα μελέτη αναφέρεται ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα με διήθηση μέσω εδαφικού στρώματος, για πυρασφάλεια και για μελλοντική άρδευση αγροτεμαχίων και πρασίνου του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης.
Η Υπηρεσία γνωμοδοτεί θετικά μόνο στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης για τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα με διήθηση διαμέσω εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά, εφόσον τεκμηριώνεται η επάρκεια του εδαφικού συστήματος να επιτυγχάνει συγκράτηση οργανικών ουσιών, σύμφωνα με την υδρογεωλογική έρευνα-μελέτη.
Επίσης, για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος άρδευσης.
Τα έργα που θα υλοποιηθούν αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης λυμάτων του οικισμού των Καλών Νερών, το οποίο περιλαμβάνει και την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού των Καλών Νερών, δύο αντλιοστάσια λυμάτων, καθώς και το τμήμα του κεντρικού αγωγού των αστικών λυμάτων εντός του οικισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το