Τοπικά

Στο Λονδίνο ο Απ. Ζαρκάδας-Βεργής με 620 ευρώ ημερήσια αποζημίωση(!) από τον Δήμο Βόλου

Το ποσό των 620 ευρώ την ημέρα θα διαθέσουν τα ταμεία του δήμου Βόλου για την παραμονή του αντιδημάρχου Απ. Ζαρκάδα-Βεργή σε έκθεση στο Λονδίνο. Η απόφαση προκαλεί εντύπωση καθώς το ποσό θεωρείται υπέρογκο.

Η απόφαση που εγκρίθηκε και από το δημοτικό συμβούλιο έχει ως εξής: “Εγκρίνει την µετακίνηση του Αντιδηµάρχου Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Ζαρκάδα – Βεργή Απόστολου στο Λονδίνο για την υποστήριξη της συµµετοχής του ∆ήµου Βόλου στη ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού WTM, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο από 06/11/2017 έως 08/11/2017. Η µετακίνηση του ανωτέρου θα γίνει από το Βόλο στην Θεσσαλονίκη µε το ΕΙΧ αυτοκίνητό του (ΚΙΕ 9471) στις 05/11/2017 και από Θεσσαλονίκη στο Λονδίνο αεροπορικώς την ίδια ηµέρα. Στις 09/11/2017 θα επιστρέψει από το Λονδίνο αεροπορικώς στην Θεσσαλονίκη.

Ηµέρες εκτός έδρας πέντε (5) και τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις, όπου η τελευταία ηµέρα είναι η ηµέρα επιστροφής στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα παραµείνει για την υποστήριξη της συµµετοχής του ∆ήµου Βόλου στη ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού PHILOXENIA από 09/11/2017 έως 12/11/2017. Στο Βόλο θα µεταβεί οδικώς στις 12/11/2017 µε το ΕΙΧ αυτοκίνητό του (ΚΙΕ 9471). Ηµέρες εκτός έδρας τέσσερις (4) και τρεις (3) διανυκτερεύσεις. Σύνολο: Ηµέρες εκτός έδρας οκτώ (8) και επτά (7) διανυκτερεύσεις. Το ύψος της συνολικής δαπάνης ηµερήσιας αποζηµίωσης του Αντιδηµάρχου είναι 620,00 €. Η δαπάνη µετακίνησης από Βόλο – Θεσσαλονίκη και η επιστροφή είναι 40,40 €. Η δαπάνη διαµονής στη Θεσσαλονίκη είναι 216,00 €.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6432.002 όπως υπολογίζεται θα ανέλθουν στο ποσό των 876,40 ευρώ και έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης µε την αρ. 436/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αριθµό ΠΑΥ 1832 – 1833″.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το