Τοπικά

Στο «κόκκινο» 13 σημεία του οδικού δικτύου Πηλίου

Παραδόθηκε από τον καθηγητή Αιμίλιο Κομοδρόμο η γεωλογική μελέτη των 13 σημείων του οδικού κυκλώματος Πηλίου, που θεωρούνται τα πλέον επικίνδυνα για κατολισθήσεις και αρχίζουν οι εργασίες αποκατάστασης των τμημάτων, τις οποίες ανέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων που έγινε από το υπουργείο Υποδομών.

Το Ανατολικό Πήλιο είναι το τμήμα που βρίσκεται στο «κόκκινο». Τα σημεία κατολισθήσεων στα οποία θα κατασκευασθούν τεχνικά αποκατάστασης είναι 13 και κατανέμονται ως εξής:
-Οδικό τμήμα Καράβωμα-Ζαγορά 4 σημεία
-Τμήμα Ζαγορά-Πουρί 4 σημεία
-Τμήμα Ζαγορά-Χορευτό 5 σημεία (Β10 έως Β14)
Οι μελέτες των σημείων από Ζαγορά έως Χορευτό έχουν ολοκληρωθεί ενώ η υποβολή των υπολοίπων θα γίνει εντός 40ημερών
Μελετήθηκαν συνολικά 6 διαδρομές, πάνω στις οποίες καταγράφηκαν οι συγκεκριμένες θέσεις. Οι διαδρομές αυτές ήταν: Χάνια – Πουριανός Σταυρός, Χάνια – Καράβωμα, Καράβωμα – Ζαγορά – Πουρί, Καράβωμα – Κισσός, Δέλτα Μηλεών – Κισσός, Ζαγορά – Χορευτό.
Γενικότερα, στην περιοχή, στις υγρές περιόδους του έτους, όπου το στοιχείο των βροχοπτώσεων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα έντονο, το εθνικό οδικό δίκτυο του Πηλίου έχει υποστεί σημαντικές αστοχίες. Το κύριο οδικό δίκτυο διέρχεται από προβληματικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, με έντονη διέλευση υπόγειων υδάτων (σχηματισμοί υψηλής και μέτριας διαπερατότητας) και με ενεργή γεωμορφολογία, λόγω φυσικοχημικών διεργασιών (αποσάθρωση και διάβρωση). Η κύρια οδική αρτηρία σε πολλά σημεία έχει θεμελιωθεί επάνω σε παλαιές επιχωματώσεις, σε ασταθή επιφανειακά εδαφικά στρώματα, όπως επίσης και σε πρανή με μεγάλες κλίσεις. Επίσης λόγω παλαιότερης χάραξης, έχουμε έλλειψη σημαντικών έργων αντιστήριξης και διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Η υφιστάμενη κατάσταση επιβαρύνεται και από τα κυκλοφοριακά φορτία, τα οποία έχουν αυξηθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Επιπρόσθετα η έντονη ανοικοδόμηση με κατασκευές κάθετα στη δίαιτα των υπόγειων υδάτων, καθώς επίσης και η κατασκευή δευτερευουσών – ιδιωτικών οδών, συμβάλλουν στην υπάρχουσα κατάσταση.

Τα σημεία υψηλής επικινδυνότητας
«Κόκκινο» σημείο θεωρείται η διαδρομή Καράβωμα – Ζαγορά – Πουρί, πριν από την είσοδο στον οικισμό της Ζαγοράς, σε πρανές με σημαντική κλίση, όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθήσεις επί σειρά ετών.
Σημειώνεται, πάντως, ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, όπου διαπιστώθηκαν βλάβες, ήταν εμφανής η απουσία ριζικής επισκευής του δρόμου, γεγονός που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της γεωλογικής – γεωτεχνικής μελέτης, για τη διαμόρφωση συνθηκών επικινδυνότητας ευθύνονται μεταξύ άλλων η ανθρώπινη παρέμβαση στη φύση, η αγροτική και δασική οδοποιία, η γεωλογική διάρθρωση των εκάστοτε περιοχών, η ανυπαρξία, η καταστροφή και ο μη επιμελής καθαρισμός των ρείθρων του οδοστρώματος, η συνεχής άρδευση των κτημάτων, ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, μέσω των αρδευτικών τσιμενταυλάκων, η γήρανση του οδικού δικτύου, σε απόλυτο συνδυασμό με την επιβάρυνσή του με φορτία κυκλοφορίας πολύ μεγαλύτερα από αυτά που υπήρχαν κατά τον χρόνο κατασκευής του, η έλλειψη οργανωμένων δικτύων απορροής των όμβριων υδάτων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το