Τοπικά

Στο εδώλιο στελέχη του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ – Κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος

Για παράβαση καθήκοντος από κοινού κατηγορούνται τέσσερα στελέχη του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου, με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο – ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ».
Οι τέσσερις κατηγορούμενοι (άρθρα 1, 12, 26 παρ. 1 εδ. α’, 27 παρ. 1, 45, 259, 263Α του Ποινικού Κώδικα, 21 Ν. 2190/1994) αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έχοντες την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενεργώντας εκ προθέσεως, δρώντες από κοινού και εκ συμφώνου και έχοντες κοινό δόλο, παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους, με σκοπό να προσκομίσουν σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψουν κάποιον άλλον.

Όπως σημειώνεται, κατά το χρονικό διάστημα από 5-10-2016 έως και τις 7-11-2016, ανακοινώθηκε από το ΝΠΔΔ η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με σειρά προτεραιότητας επτά προσώπων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και συγκεκριμένα τεσσάρων ΠΕ εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και τριών ΠΕ νηπιαγωγών, στην εν λόγω δε ανακοίνωση ορίστηκαν τα απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης (τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα), η ηλικία των υποψήφιων, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι μόνιμοι κάτοικοι Βόλου, η εμπειρία τους, ο τρόπος απόδειξής της, η βαθμολογία των κριτηρίων, η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, ενώ ειδικότερα για τη βαθμολόγηση οριζόταν μεταξύ άλλων πως θα διδόταν συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, «όπου παραστεί ανάγκη».

Η εν λόγω επιτροπή κατόπιν της εξέτασης των υποβληθεισών αιτήσεων προσκάλεσε τις οκτώ υποψήφιες σε συνεντεύξεις, που πραγματοποιήθηκαν στις 4-11-2016, ενώ από το πρακτικό της συνεδρίασής της προέκυψε ότι η απόφαση για τη μοριοδότηση ελήφθη την ίδια ακριβώς ημέρα, που δόθηκαν οι συνεντεύξεις. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ουδόλως ορίσθηκαν από τους κατηγορούμενους ως κριτήρια για τη μοριοδότηση η ανεργία, οι δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, οι παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και τα επιμορφωτικά σεμινάρια άνω των είκοσι ωρών και, ως εκ τούτων, «παρανόμως οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν υπόψη τα κριτήρια αυτά για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ από την ανακοίνωση – προκήρυξη δεν προβλεπόταν ο τρόπος της μοριοδότησης των κριτηρίων της προκήρυξης, ούτε υπήρχε εξουσιοδότηση να πράξουν τούτο τα ορισθέντα από τον πρώτο κατηγορούμενο τρία μέλη της επιτροπής, που κατηγορούνται πως παρανόμως καθόρισαν τα μόρια που αντιστοιχούσαν σε κάθε κριτήριο, περαιτέρω δε δεν ορίσθηκε βάσει ποιων επακριβώς δεδομένων θα κριθεί ότι «παρίσταται ανάγκη» για τη διενέργεια της συνέντευξης των υποψήφιων. Από την εξέταση δε των υποβληθεισών αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών των οκτώ υποψήφιων προέκυπτε ότι με τη μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων της προκήρυξης (βαθμός πτυχίου, Η/Υ, μεταπτυχιακό, ξένη γλώσσα, ανεργία, προϋπηρεσία, δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις) τα περισσότερα μόρια συγκέντρωσε μία εκ των υποψηφίων, χωρίς να προκύπτει ότι συντρέχει κάποιος λόγος, για να λάβει χώρα συνέντευξη των υποψηφίων.
Παρά ταύτα, τα τρία μέλη της επιτροπής, κατηγορούνται ότι διενήργησαν συνεντεύξεις των υποψήφιων, χωρίς να προβούν στην τήρηση πρακτικών.

Και ενώ τα περισσότερα μόρια συγκέντρωνε μία υποψήφια και άλλες τρεις και συνεπώς θα έπρεπε να προσληφθούν ως ΠΕ νηπιαγωγοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ, έλαβε χώρα συνέντευξη των υποψήφιων από την τριμελή επιτροπή, κατά την οποία η τέταρτη υποψήφια μοριοδοτήθηκε με μόρια και προστιθέμενων των λοιπών μορίων που προέκυπταν από τα αντικειμενικά κριτήρια, αναδείχθηκε τελικά πρώτη στον πίνακα κατάταξης, ενώ η πρώτη αρχικά υποψήφια μοριοδοτήθηκε κατά τη συνέντευξη με μόρια και προστιθεμένων και των λοιπών κριτηρίων που προέκυπταν από τα αντικειμενικά κριτήρια, αναδείχθηκε τελικά τέταρτη στον πίνακα κατάταξης, με αποτέλεσμα να μην προσληφθεί αυτή, αλλά η πρώτη…
Ακόμη κατηγορούνται τα τέσσερα στελέχη του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ότι ουδόλως κατέστη γνωστό στις υποψήφιες – ενδιαφερόμενες, από που προέκυψε το σύνολο αυτό και ποια συγκεκριμένα μόρια έλαβαν από κάθε κριτήριο, ώστε να δύναται έκαστη να υποβάλει αιτιολογημένη ένσταση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το