Παραπολιτικά

Στο 1960

Μια μεγάλη έρευνα παρουσιάζει σήμερα η «Θ» για την ποιότητα ζωής και τον βιοπορισμό των κατοίκων στις παρακάρλιες κοινότητες.
Οι τοπικές κοινότητες έχουν ετερόκλητα χαρακτηριστικά, διαφορετικά προβλήματα και συμφέροντα η καθεμιά, ακόμη και αν ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα. Η εικόνα της περιοχής αλλάζει σταδιακά, οι κάτοικοι ωφελούνται από την υλοποίηση του έργου ανασύστασης της λίμνης και προωθείται ενεργά η ευαισθητοποίηση του κοινού στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, μελετώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων διαπιστώθηκε ότι πέρα από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, το επίπεδο ικανοποίησής τους καλύπτεται μερικώς, καθώς υπάρχει μια σειρά από ανεπίλυτα πρακτικά θέματα, τα οποία επηρεάζουν και τη σχέση του τοπικού πληθυσμού με την πολιτεία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία υποδομών και η βελτίωση υπηρεσιών, η διαμόρφωση του αγροτικού οδικού δικτύου, η επάρκεια υδατικών πόρων, η εξάλειψη των πηγών ρύπανσης, οι δράσεις ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και η διαμόρφωση πολιτικής, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι κάτοικοι ζητούν απλά τα αυτονόητα, καθώς όπως διαπιστώνει κανείς αντιμετώπιζαν και σήμερα τα προβλήματα που οι κοινωνίες αντιμετώπιζαν το 1960.
ΚΑΤ. ΤΑΣ

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το