ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τοπικά

Στις Εφορίες τα χρέη των αγροτών για άρδευση – Με δυνατότητα ρύθμισης έως 36 μηνιαίες δόσεις

Στις εφορίες θα βεβαιώνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη των αγροτών για την άρδευση, σύμφωνα με νέα διευκρινιστική εγκύκλιο, καθώς συνεχίζεται η πίεση από τους κατά τόπους Οργανισμούς Έγγειων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ) προκειμένου να εισπράξουν τις σχετικές. Να αναφερθεί ότι οι ετήσιοι πίνακες που θα καταρτιστούν με τα χρέη θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΔΟΥ εντός χρονικού διαστήματος 3 έως 24 μηνών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης έως 36 μηνιαίες δόσεις.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εγκύκλιο, «ο πίνακας με το σύνολο των υπερήμερων οφειλετών που συντάσσεται προκειμένου να αποσταλεί στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη, αφορά στις ετήσιες οφειλές του εκάστοτε έτους αναφοράς. Οι πίνακες πρέπει να αποσταλούν στην οικεία ΔΟΥ υποχρεωτικά εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (3 έως 24 μήνες από την οριστικοποίηση των ετήσιων πινάκων οφειλών). Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό δίνεται προκειμένου κάθε Οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με τον καταλληλότερο κάθε φορά τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

Η ρύθμιση της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων κάθε Οργανισμού, θέτοντας κριτήρια (οικονομικά, κοινωνικά, κ.λπ.) και όρους που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των μελών που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην καταβολή των οφειλών τους, χωρίς όμως να προκαλείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι η λήψη απόφασης για τη ρύθμιση της καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις δεν είναι υποχρεωτική για τον Οργανισμό και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση τα μέλη πρέπει να εξοφλούν κανονικά τις οφειλές τους. Η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες (ο Οργανισμός μπορεί να θέτει διάρκεια καταβολής μικρότερη των 36 μηνών) και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής των οφειλών βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι «βεβαιωμένες οφειλές» αφορούν στο σύνολο των οφειλών κάθε μέλους προς τον Οργανισμό, οι οποίες δεν έχουν ήδη αποσταλεί στην οικεία ΔΟΥ. Για τις οφειλές που έχουν αποσταλεί στη ΔΟΥ, ακολουθούνται οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, όπως προβλέπεται στην παρ. 4.

Επίσης, οι υπερήμεροι οφειλέτες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (12-06-2018) πρέπει να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής τους σε δόσεις (εφόσον έχει ληφθεί αντίστοιχη απόφαση από τον οικείο Οργανισμό), μέχρι τις 12-06-2019. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των εν λόγω οφειλετών, οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει την καταβολή των οφειλών τους, και τον αποστέλλουν μέχρι τις 12-08-2019 στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το