Τοπικά

Στις 531.000 ο προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ενέκρινε με απόφασή της τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.).
Στα έσοδα αναφέρονται: 20.705 ευρώ από τακτικά έσοδα, 220.689,15€ από χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 235.359,58€ από χρηματοδοτήσεις από κεντρικού φορείς (υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ),15.000€ ως έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη δαπανών, 10.000€ από δωρεές, κληρονομικές και κληροδοσίες, 30.000 € ως εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα, κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 531.753,73€.

Στα έξοδα περιλαμβάνονται 123.157,77€ ως αμοιβές και έξοδα του προσωπικού, 27,000 € για τις αμοιβές αιρετών και τρίτων, 9.600 € για τις παροχές τρίτων, 1.300 € για φόρους και τέλη, 25.400€ για λοιπά γενικά έξοδα, 150€ για πληρωμές δανείων, 41.000 € για δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων, 4.500€ από έκτακτα έξοδα,78.731,64€ για λοιπές αποδόσεις, 198.817,41€ για πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών και 22.096,91€ παραμένει το ποσό που είναι διαθέσιμο για την αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων καθώς και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το