Τοπικά

Στα δικαστήρια ο ΔΟΕΠΑΠ με εταιρεία που διεκδικεί οφειλές για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο ΕΑΚ

Η δικαστική διαμάχη με εταιρεία που διεκδικεί οφειλές για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο γήπεδο του ΕΑΚ θα απασχολήσει την ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., αύριο Πέμπτη, στις 11:30 το πρωί. Πρόκειται για αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΡΙΝΣΚΕΪΠ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «GREENSCAPΕ».

Η εταιρεία με την συγκεκριμένη επωνυμία άσκησε την από 16.7.2019, με γεν. αρ. κατάθεσης 71776/2019 και ειδ. αρ. κατάθεσης 6245/2019 αγωγή της σε βάρος του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητείται με τη νέα τακτική διαδικασία. Η προθεσμία κατάθεσης του φακέλου συμπληρώνεται την 9η Δεκεμβρίου 2019.
Η ενάγουσα εταιρεία κατόπιν της με αρ. πρωτ. 378/51/29.9.2009 προσφορά της, η οποία έγινε αποδεκτή από το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ ανέλαβε τη συντήρηση του χλοοτάπητα του γηπέδου του ΕΑΚ Βόλου και υπογράφηκε για το λόγο αυτό και η από 29.9.2009 σύμβαση έργου με διάρκεια από 1.7.2009 έως 30.6.2010. Την 1.9.2010 υπεγράφη νέα σύμβαση με διάρκεια ενός έτους, ήτοι από 13.8.2010 έως 13.8.2011. Τον Δεκέμβριο όμως του έτους 2010 η ενάγουσα σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες της καθώς δεν είχαν καταβληθεί οι αμοιβές για τους μήνες Απρίλιο 2010 έως και Δεκέμβριο 2010, οπότε έληξε και η συνεργασία. Με την εν λόγω αγωγή η ενάγουσα ζητάει την αμοιβή για τους μήνες Απρίλιο 2010 έως και Δεκέμβριο 2010, ήτοι το συνολικό ποσό των 23.835,00 Ευρώ με το νόμιμο τόκο .

Το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ ουδέποτε αμφισβήτησε την εκτέλεση του έργου, αντίθετα δεχόταν τις υπηρεσίες της ενάγουσας χωρίς επιφύλαξη.
Πριν την κατάθεση της εν λόγω αγωγής η ενάγουσα εταιρεία σύμφωνα με τον όρο 8.2 της από 1.9.2010 σύμβασης κάλεσε το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ σε συνάντηση για τη εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Επίσης είχε ασκήσει την από 1.9.2014 και με γεν. αρ. κατάθεσης 110397/2014 και ειδ. αρ. κατάθεσης 15591/2014 αγωγή της, η οποία απορρίφθηκε λόγω αοριστίας και η ενάγουσα επανήλθε με την εν θέματι αγωγή οπότε δεν τίθεται θέμα παραγραφής.

“Καθίσταται σαφές ότι η ενάγουσα εταιρεία προσέφερε προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υπηρεσίες της, ενώ το εναγόμενο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ αποδεχόταν αυτές χωρίς επιφύλαξη και χωρίς διαμαρτυρία για πλημμελή εκτέλεση, επομένως τα ποσά που διεκδικεί θα της επιδικαστούν με δικαστική απόφαση σε περίπτωση αντιδικίας. Ως εκ τούτου είναι πιο συμφέρον για το ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ να αποδεχτεί την οφειλή κατά κεφάλαιο και να απαλλαγεί – κατόπιν συμβιβασμού – από τα έξοδα και τους οφειλόμενους τόκους. Σημειωτέον ότι η ενάγουσα εταιρεία δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της απέστειλε σχετική δήλωση παραίτησης από τα έξοδα και τους τόκους σε περίπτωση συμβιβασμού και εξώδικης επίλυσης της διαφοράς”, σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του ΔΟΕΠΑΠ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το