Τοπικά

Στα δικαστήρια για καταβολή μισθίων Δήμος Αλμυρού κι εκμισθωτής καταστήματος

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους ο Δήμος Αλμυρού και ο εκμισθωτής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο δάσος Κουρί. Μεθαύριο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας, η έφεση που έχει καταθέσει ο εκμισθωτής κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών), η οποία δικαίωνε τον Δήμο Αλμυρού, για την καταβολή των μισθίων που ζητούσε.

Το ιστορικό της υπόθεσης παρουσίασε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού κ. Βαγ. Χατζηκυριάκος, αναφέροντας μεταξύ άλλων:
«Κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η με αριθμό κατάθεσης 294/14-11-2018 έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας κατά του Δήμου Αλμυρού και κατά της αριθ. 93/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών).
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο Δήμος Αλμυρού όπως όλοι σας γνωρίζετε, είναι ιδιοκτήτης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται εντός του δάσους Κουρί, το οποίο έχει εκμισθωθεί από ετών στο όνομα της εν λόγω εταιρείας.
Το έτος 2017 ο Δήμος Αλμυρού άσκησε την από 7-2-2017 αγωγή κατά των αντιδίκων, με την οποία ζητούσε την καταβολή ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων, καθώς και την απόδοση του μισθίου. Στη συνέχεια η αντίδικος εταιρεία άσκησε την από 24-4-2017 αγωγή, με την οποία ζητούσε πρώτον μεν να αναγνωρισθεί ότι η σύμβαση μισθώσεως παρατάθηκε αυτοδίκαια για δέκα ακόμη έτη από τη λήξεώς της μέχρι την 22-3-2027 και κατά δεύτερον να αναπροσαρμοσθεί το συμφωνημένο και καταβαλλόμενο μίσθωμα στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως από την επίδοση της αγωγής.
Επί των ανωτέρω αγωγών, οι οποίες συνεκδικάστηκαν την 28-9-2017, εκδόθηκε η αριθ. 93/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία δέχθηκε την αγωγή του Δήμου και διέταξε την απόδοση του μισθίου, απορρίπτοντας έτσι την αγωγή της αντιδίκου εταιρείας».
Να αναφερθεί ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού ενέκρινε ομόφωνα την προαναφερόμενη πρόταση.
Στο μεταξύ, τον δικαστικό συμβιβασμό με δήλωση παραίτησης επί της από 2-10-2018 έφεσης του Δήμου Αλμυρού κατά εταιρείας αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή.
Να αναφερθεί ότι η εταιρία υπέβαλε την από 8-9-2021 αίτηση δικαστικού συμβιβασμού, σε σχέση με την από 26-10-2015 αγωγής της κατά του Δήμου, επί της οποίας εκδόθηκε η αριθ. 13/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, η οποία έκανε δεκτή την αγωγή κατά το αιτητικό της, δηλαδή την πληρωμή της οφειλής εκ μέρους του Δήμου.
Σύμφωνα με την απόφαση, ο Δήμος Αλμυρού υποχρεούται να καταβάλει συνολικό ποσό 9.600 ευρώ νομιμότοτοκα από την επίδοση της αγωγής (29-10-2015), πλέον δικαστικής δαπάνης 200 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι με τον συμβιβασμό ο Δήμος Αλμυρού θα ωφεληθεί συνολικό ποσό 1.881 ευρώ από τόκους.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το