Τοπικά

Στα 75,6 εκ. ευρώ η στοχοθεσία στο Δήμο Βόλου

Στο ποσό των 75.661.995 ευρώ βρίσκεται η στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων στο Δήμο Βόλου για το 2017. Σχετική απόφαση για έγκριση της προαναφερόμενης στοχοθεσίας, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το επόμενο οικονομικό έτος, θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας 28 Νοεμβρίου (6μ.μ.).

 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εισήγηση τα έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν σε 18.389.306 ευρώ, οι επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα στα 9.695.310 €, οι έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις στα 6.123.106 ευρώ, τα έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές σε 16.727.826 ευρώ. Επίσης, τα έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας φτάνουν τις 745.000 ευρώ, από εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, τρίτων, εισπράξεις από δάνεια 8.030.900 ευρώ, ενώ προβλέπεται και χρηματικό υπόλοιπο 13.028.091 ευρώ (σύνολο 75.661.995 ευρώ).
Στο σκέλος των εξόδων το κόστος προσωπικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 19.018.075 ευρώ, των προνοιακών επιδομάτων στα 9.695.310 ευρώ, οι δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης 1.094.342 ευρώ, οι δαπάνες για επενδύσεις υπολογίζονται σε 11.831.780 ευρώ, οι πληρωμές ΠΟΕ 1.960.945 ευρώ, οι μεταβιβάσεις σε τρίτους 9.054.615 ευρώ, οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες 14.789.027 ευρώ, οι αποδόσεις εσόδων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 7.967.900 ευρώ. Το αποθεματικό για το 2017 εκτιμάται στις 250.000 ευρώ (σύνολο 75.661.995 €).
Να αναφερθεί ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις του 2016 ανέρχονται σε 1.960.945 ευρώ και όπως επισημαίνεται «στόχος είναι να αποπληρωθούν τον Ιανουάριο του 2017».

 

Προσθήκη αιθουσών σε σχολεία
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης για την προσθήκη αιθουσών σε δύο σχολικές μονάδες, στο 10ο Δ.Σ. Βόλου και στο 27ο Δ.Σ. Βόλου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου συνέταξε τις μελέτες των έργων «Προσθήκη αιθουσών στο 10Ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου» και «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 27Ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου» και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση της πρότασης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το