Τοπικά

Στα 73,85 ευρώ διαμορφώνεται η ελάχιστη μηνιαία εισφορά των αγροτών σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Στα 73,85 ευρώ τον μήνα διαμορφώνεται σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ η ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά μετά τη μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχετικό έγγραφο του Οργανισμού η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης Αγροτών, ασφαλισμένων π. ΟΓΑ, δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26×18%).

Να αναφερθεί ότι η περαιτέρω κλιμάκωση έως την ολοκλήρωση του ποσοστού 20%, διαμορφώνεται, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ κατ’ έτος, ως εξής:
-Από 01/01/2020 έως 31/12/2020 σε ποσοστό 19%,
-από 01/01/2021 έως 31/12/2021 σε ποσοστό 19,5% και
-από 01/01/2022 και εντεύθεν σε ποσοστό 20%.

Παράλληλη άσκηση αγροτικής δραστηριότητας
Σε περίπτωση μισθωτής εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) και παράλληλης άσκησης αγροτικής δραστηριότητας (με ετήσιο αγροτικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ), η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλάδου Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται – για το έτος 2019 – του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του 70% του εκάστοτε βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, και διαμορφώνεται, έως 31/01/2019, σε 73,85 ευρώ (410,26×18%) (σχετικά με το εισφοροδοτηθέν αγροτικό εισόδημα θα ακολουθήσει οδηγία).

Παραδείγματα
Ο αγρότης (π. ΟΓΑ) με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές) ύψους 6.000,00 ευρώ. Η μηνιαία εισφορά κλ. σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 60,00 € (6.000,00/12, 500,00×12%). Επειδή η μηνιαία εισφορά Κλ. Σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 73,85 ευρώ (410,26×18%), θα απαιτηθεί η ελάχιστη μηνιαία εισφορά Κλ. Σύνταξης 73,85 ευρώ.
Ελεύθερος επαγγελματίας (π. ΟΑΕΕ και παράλληλα Αγαρότης (π. ΟΓΑ), με ετήσιο εισφοροδοτούμενο εισόδημα (ΚΦΑ + Καταβλητέες εισφορές), από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 4.000,00 ευρώ και από αγροτική δραστηριότητα ύψους 9.000,00 ευρώ. Η μηνιαία εισφορά Κλ. Σύνταξης, με βάση το νέο ποσοστό υπολογισμού εισφοράς διαμορφώνεται σε 134,43 ευρώ και προκύπτει ως εξής:
– 44,43 ευρώ (4000,00/12, 333,33×13,33%) και
– 90,00 ευρώ (9000,00/12, 750×12%). Με το προϊσχύον καθεστώς η μηνιαία εισφορά Κλ. Σύνταξης θα διαμορφωνόταν σε 201,67 ευρώ και προκύπτει ως εξής:
66,67 ευρώ (4.000,00/12, 333,33×20%) και 135 ευρώ (9000,00/12, 750×18%), άρα επέρχεται μείωση μηνιαίας εισφοράς κατά 24,75 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το