Τοπικά

Στα 13,4 εκ. ευρώ οι ανείσπρακτες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΜΒ δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, από το 2013, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης Ελέγχου επί της Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΥΑΜΒ της χρήσης 2018 και 2019, από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η επιχείρηση δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικούς ελέγχους και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις, σύμφωνα με την Έκθεση.

Οι εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες αγγίζουν τα 13,4 εκατομμύρια ευρώ και η επιχείρηση κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν έχει προχωρήσει σε απομείωση και από τον έλεγχο οι λογιστές δεν απέκτησαν διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που απαιτείται. Οι νομικοί σύμβουλοι της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ορκωτούς δεν έδωσαν απαντήσεις για τυχόν αγωγές τρίτων γι’ αυτό και διατηρούν επιφυλάξεις για την επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.

Στο μεταξύ, στο Ισοζύγιο της επιχείρησης εμφανίζονται παλαιά υπόλοιπα προμηθευτών – πιστωτών, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και παλαιά υπόλοιπα πελατών, χρεωστών, χρεογράφων και λογαριασμών διαχείρισης προκαταβολών, που δεν αποτελούν στην πραγματικότητα υποχρεώσεις και απαιτήσεις και τα οποία δεν πρόκειται να διεκδικηθούν με κανένα τρόπο, σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΜΒ. Επομένως η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε λογιστικές τακτοποιήσεις λογαριασμών. Οι λογιστικές τακτοποιήσεις θα γίνουν με ημερομηνία εγγραφής την 31η/12/2020 και αφορούν περίπου 500.000 ευρώ.

Τέλος, η ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε χθες την αποστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ προς τις Δ.Ο.Υ.: Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, Κηφισιάς, Καλλιθέας, ΙΓ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, Αγίων Αναργύρων Αττικής, Ε’ Πειραιά, Δ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Πρέβεζας, Πτολεμαΐδας, συνολικού ποσού 40.900,39 ευρώ και αφορά συνολικά 82 καταναλωτές.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το