Τοπικά

Στα 12 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη πελατών προς τη ΔΕΥΑΜΒ

Στον προϋπολογισμό του 2021 της ΔΕΥΑΜΒ καταγράφονται χρέη πελατών προς την Επιχείρηση 12 εκατομμυρίων ευρώ.  Το 2021  στο τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για την επόμενη χρονιά περιλαμβάνονται δράσεις 18 εκ. ευρώ και αφορούν :
• Ενίσχυση του υδραγωγείου του Δ. Βόλου με την μεταφορά 4,9 – 7,3 εκατομμυρίων m3 πηγαίου νερού άριστης ποιότητας, αγγίζοντας την οριστική επίλυση του προβλήματος υδροδότηση σε βάθος 20ετίας.
• Κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό πληθυσμού 128.000 ατόμων.
• Εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, με την εξαφάνιση των φαινόμενων υψηλής αγωγιμότητας τους θερινούς μήνες (σε μια τουριστική περιοχή), μέσω της εγκατάλειψης των γεωτρήσεων.
• Οριστική επίλυση των προβλημάτων έλλειψης πόσιμου νερού, στον πρώην Δήμο Ν. Αγχιάλου και στην πρώην κοινότητα Σέσκλου.
• Μείωση των διαρροών δικτύων ύδρευσης στα περιφερειακά υδραγωγεία και η ορθολογική και σύγχρονη διαχείριση της διανομής του πόσιμου νερού.
• Ενεργειακή οικονομία μέσω του περιορισμού της λειτουργίας των γεωτρήσεων κατά 10.000.000 kwh.
• Δυνατότητα αξιοποίησης του δημιουργούμενου υδραγωγείου, για παραγωγή ενέργειας, μέσω της κατασκευής δύο (2) μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, με προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας 5.000.000 kwh/y.
Οι παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με την αντικατάσταση 128 χιλιομέτρων σωληνώσεων δικτύου ύδρευσης στο κέντρο του Βόλου και της Ν. Ιωνίας, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021, περιορίζοντας δραστικά τις απώλειες νερού που υπάρχουν στο παλιό δίκτυο, θα δώσει στο υδραγωγείο της πόλης μια ανάσα 10.000.000 κυβικών μέτρων άριστου ποιοτικά νερού, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον για την επόμενη εικοσαετία, την υδροδότηση της πόλης με δίκτυο από σύγχρονες σωληνώσεις πολυαιθυλενίου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%, οι οποίες θα μεταφέρουν στους πολίτες νερό σχεδόν 100% πηγαίο. Ορίζοντας υλοποίησής τους είναι το 2023.
Σημαντικές δράσεις είναι:
• Η αποχέτευση των Λεχωνίων, με προϋπολογισμό 5,5 εκ ευρώ. Το έργο είναι απολύτως ώριμο, έχει προταθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αναμένεται η απόφαση ένταξης. Με την υλοποίηση αυτού του έργου.
• Η εγακατάσταση ευφυών υδρομετρητών, με προϋπολογισμό9,9 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά σε 15.000 καταναλωτές.
• Και τέλος η ολοκλήρωση των ήδη εκτελούμενων μεγάλων έργων όπως είναι η αποχέτευση της Ν. Αγχιάλου, η επέκταση του Βιολογικού, η αυτοματοποίηση λειτουργίας των υδραγωγείων του συνόλου των οικισμών που ανήκουν στο Δήμο Βόλου και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λύματος μέσω της ολικής αντικατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού που έχει κλείσει μια εικοσαετία ζωής, αποδίδοντας βάθος χρόνου στην λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Συνολικά προβλέπονται δράσεις συνολικής δαπάνης (εκτιμώμενοι – εγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί χρηματοδοτούμενων και μη έργων – μελετών) 140.628.710,48 € με προβλεπόμενη συνολική δαπάνη μέσα στο έτος 35.774.470,00 € αναλυόμενη σε 6.681.470,00 € από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΜΒ και 29.093.000,00 € από χρηματοδότηση.
Αναλυτικά το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται στα 74.000.000,00 € τα οποία
διατίθενται ως εξής:
• 35.774.470,00 € για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
• 26.952.748,86 € για τις ανελαστικές δαπάνες της Επιχείρησης (μισθοδοσία, ΔΕΗ,
Λειτουργικές δαπάνες κλπ.)
• 762.006,98 € για τοκοχρεωλυτικές δόσεις και οφειλές.
• 100.000,00 € ως διαμόρφωση αποθεματικού.
• 10.410.774,16 € ο αναλογούν ΦΠΑ εξόδων.
Η ανάλυση των χρημάτων για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα προέλθει από:
• Τακτικά έσοδα ύψους 26.727.000,00 €.
• Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ και άλλα έκτακτα έσοδα ύψους 35.505.000,00 €
• Αναλογούν ΦΠΑ εσόδων ύψους 9.400.000,00 €
• Χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.368.000,00 €

-Οι απαιτήσεις παρελθόντων ετών ανέρχονται σε 12 εκατομμύρια ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το