Τοπικά

Στα 117.488.101 ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2020

Στα 117.488.101, 06 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Βόλου για το 2020.
Ειδικότερα, ο Δήμος Βόλου αναμένεται να εισπράξει 33.370.879 ευρώ από την ακίνητη περιουσία, από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, από φόρους και εισφορές, από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και λοιπά τακτικά έσοδα.
Από έκτακτα έσοδα, αναμένεται να εισπράξει 20.690.581,54 ευρώ στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επιχορηγήσεις για επενδύσεις, δωρεές, κληρονομιές, προσαυξήσεις, πρόστιμα και παράβολα.
Ακόμη, θα λάβει 3.858.598 από έσοδα παρελθόντων ετών και 28.311.810,5 ευρώ για εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις. Τέλος αναμένεται να λάβει 10, 8 εκ. από εισπράξεις υπέρ δημοσίου και χρηματικό υπόλοιπο 20, 4 εκ.

Τα έξοδα:
Οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, αιρετών και τρίτων, φόρους, προμήθειες αναλωσίμων και λοιπά γενικά έξοδα ανέρχονται σε 52.201.086,54 ευρώ.
Για επενδύσεις, όπως αγορές κτιρίων, έργα, μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες έχουν υπολογιστεί 26.993.622, 99 ευρώ.
Οι πληρωμές για ύδρευση, φωτισμό, καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων έχει υπολογιστεί στα 793.000 ευρώ, 58.000 τα τέλη κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, 125.000 για ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού, 1,23 εκ για τη χρηματοδότηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
Για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων προβλέπονται 2.253.660 ευρώ ενώ το αποθεματικό του Δήμου για το 2020 φτάνει τις 783.350 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το