Τοπικά

Στα 109.773.534 ευρώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Βόλου για το 2019 – Μόλις στις 70.000 ευρώ το διαθέσιμο αποθεματικό

Στα 109.773.534 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Βόλου για το 2019. Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ενώ θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη. Το αποθεματικό που παραμένει διαθέσιμο ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ευρώ.
Ο επικεφαλής της ΛΑΣ Απ. Νάνος καταψήφισε τον προϋπολογισμό και προανήγγειλε ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά στο Συμβούλιο της Τετάρτης. Ωστόσο παρατήρησε διπλασιασμό των εξόδων του Δήμου που χαρακτηρίζονται ως «λοιπά», σε σύγκριση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό.
Σύμφωνα με την εισήγηση, τα τακτικά έσοδα του Δήμου Βόλου αναμένεται να ανέλθουν το 2019 σε 32.985.141,44 και τα έκτακτα σε 14.654.649,75 ευρώ.
Τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (τακτικά και έκτακτα) έχουν υπολογιστεί σε 3.853.408,72 ευρώ.
Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη αλλά δεν κατέστη δυνατή η είσπραξη τους μεταφέρονται στη χρήση του 2019 και ανέρχονται σε 27.172.634,14
Ως έσοδα εμφανίζονται και οι κρατήσεις που γίνονται στους εργαζόμενους για τα ασφαλιστικά ταμεία ή την εφορία και από τους προμηθευτές οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Αυτά υπολογίζονται σε 8.977.300 ευρώ.
Οι δαπάνες για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές υπολογίζονται σε 21.696.572,86 ευρώ, ενώ για αμοιβές αιρετών και τρίτων σε 2.218.363,86 ευρώ.
Οι δαπάνες για ρεύμα, αέριο, μισθώματα, ασφάλιστρα, συντηρήσεις και επισκευές προβλέπεται να κυμανθούν στο ποσό των 7.784.824 ευρώ, ενώ οι φόροι, τέλη κυκλοφορίας και ακίνητης περιουσίας σε 384.700 ευρώ. Λοιπά γενικά έξοδα 5.827.460,31 ευρώ.
Οι πληρωμές για εξυπηρέτηση δανείων υπολογίζονται σε 1.083.342,19 ευρώ και οι δαπάνες για τη μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους, παραχωρήσεις, παροχές, επιχορηγήσεις που αφορούν αποδόσεις χρημάτων τα οποία αποδίδονται στον δήμο για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων κ.ά. θα ανέλθουν σε 10.506.374,93 ευρώ.
Για κατασκευή έργων, όπως έχουν προγραμματιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα και για όσα είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ, είτε από επενδυτικά προγράμματα υπουργείων, η δαπάνη αναμένεται να ανέλθει σε 18.107.675,98 ευρώ.
Για μελέτες έρευνες και πειραματικές εργασίες έχουν υπολογιστεί 775.865,87 ευρώ, ενώ για οφειλές παρελθόντων ετών 1.747.731,15 ευρώ.
Δαπάνες που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους και που δεν αποτελούν έξοδα για τον Δήμο αλλά είναι πόσα που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων υπολογίζονται σε 9.052.300
ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το