Τοπικά

Σωτηρία στην πλατφόρμα προστασίας Α’ κατοικίας αναζητούν εκατοντάδες Βολιώτες

Εκατοντάδες Βολιώτες δανειολήπτες έχουν σπεύσει να βρουν «καταφύγιο» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προστασίας της πρώτης τους κατοικίας, εντασσόμενοι στον νέο νόμο 4605/19, που διαδέχθηκε τον περίφημο νόμο Κατσέλη.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου 300 «κόκκινοι» δανειολήπτες φέρεται να έχουν επισκεφθεί τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει ανοίξει από την 1η Ιουλίου και να ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις ευεργετικές διαδικασίες, προστατεύοντας την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό.
Από τη στιγμή που υποβάλλεται μια αίτηση, οι τράπεζες πρέπει σε έναν μήνα να προτείνουν ευνοϊκή ρύθμιση. Στη συνέχεια ο πολίτης έχει έναν μήνα να αποφασίσει, αν επιθυμεί να υπαχθεί στην προτεινόμενη ρύθμιση. Αν την αποδεχθεί, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση και τότε αρχίζει η διαδικασία της επιδότησης των δόσεων από το Δημόσιο, για όσους τη δικαιούνται.

Όπως σημειώνει η κ. Κωνσταντίνα Ευσταθίου, νομική σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας (ΕΝΚΑ), «τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νέου νόμου 4605/19 είναι πολύ αυστηρά και είναι πολύ δύσκολη η ένταξη στη σχετική διαδικασία».
Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους www. keyd.gov.gr, με την επιλογή του συνδέσμου Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Η πρόσβαση γίνεται με τους κωδικούς του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως το τέλος του έτους.
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτάται μόνο το πιστοποιητικό βαρών, το οποίο ο δανειολήπτης ζητεί από το υποθηκοφυλακείο. Τα υπόλοιπα έγγραφα και δικαιολογητικά βρίσκονται αυτόματα στο «προφίλ» του δανειολήπτη. Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της Τειρεσίας ΑΕ, τις ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, ανά πιστωτή, την ημερομηνία αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης. Μέσω της πλατφόρμας αναζητούνται και ελέγχονται τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε3, Ε9) της τελευταίας 5ετίας του ενδιαφερόμενου δανειολήπτη και του ή της συζύγου του, τα δικαιολογητικά που αφορούν στις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τις Δ.Ο.Υ.

«Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υπόλοιπο της οφειλής του κόκκινου δανείου, να ήταν σε καθυστέρηση 90 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2018, δηλαδή η τελευταία δόση να είχε καταβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2018», επισημαίνει η κ. Ευσταθίου.
Οι δανειολήπτες πρέπει να προσκομίζουν οι ίδιοι το πιστοποιητικό βαρών (υποθήκη, προσημείωση), το οποίο εκδίδεται από τα υποθηκοφυλακεία και δεν μπορεί να το δει αυτόματα η πλατφόρμα. «Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, ενώ στο νέο πλαίσιο μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει ανά πιστωτή τις 130.000 ευρώ ή τις 100.000 ευρώ για επιχειρηματικά δάνεια», αναφέρει η νομική σύμβουλος της ΕΝΚΑ Βόλου και Θεσσαλίας.

Άλλα κριτήρια
Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της πλατφόρμας εγκρίνει εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου, και προωθεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) την εγκεκριμένη αίτηση.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τις 36.000 ευρώ. Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό µε υποθήκη πρώτη κατοικία, τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στις 175.000 ευρώ.
«Το συνολικό ύψος δανεισμού με προσημείωση ή εγγύηση πρώτης κατοικίας πρέπει να ανέρχεται ως μέγιστο ποσό στις 130.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικό φράγκο), τότε λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ξένου νομίσματος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ώστε να καθοριστεί το μέγιστο όριο των 130.000 ευρώ», προσθέτει η κ. Ευσταθίου.
Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο, 21.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα, 26.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα (δηλ. με 1 προστατευόμενο μέλος, είτε τέκνο ή άλλο συγγενή), 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (δηλ. με 2 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλους συγγενείς) και 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα (δηλ. με 3 προστατευόμενα μέλη, είτε τέκνα ή άλλους συγγενείς).
«Επίσης το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους, ενώ η αξία της υπόλοιπης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων (σκάφη αναψυχής κ.λπ.) του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ», προσθέτει η κ. Ευσταθίου.

Τα επόμενα βήματα
Με την υποβολή της αίτησης, αυτή διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης, με τους ακόλουθους όρους:
– Διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Για παράδειγμα, αν το υπόλοιπο του δανείου είναι 130.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου 80.000 ευρώ, τότε θα υπάρξει απομείωση οφειλής κατά 34.000 ευρώ ώστε να φθάσει το υπόλοιπο του δανείου στα 96.000 ευρώ και να διατηρηθεί ο λόγος Loan To Value ratio (LTV) στο 120%.
– Αποπληρωμή σε 25 έτη, έτσι ώστε να προκύπτουν χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Εάν ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου.
– Χαμηλός τοκισμός με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.

Ακόμη το νέο πλαίσιο προστασίας προβλέπει επιδότηση της δόσης του δανείου από 20% ως και 50% για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση πάντα την πρώτη κατοικία. Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται με βάση την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη όσον αφορά στα νοικοκυριά, ενώ για τους επαγγελματίες υπάρχουν αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια που οδηγούν σε 30% οριζόντια επιδότηση. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα ως 3.125 ευρώ, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% για στεγαστικά δάνεια ή άλλους τύπους δανείων, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση ορίζεται στο 30%. Η επιδότηση του Δημοσίου διαρκεί όσο και η ρύθμιση, ενώ κάθε χρόνο επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης. Η επιδότηση διακόπτεται αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο.
Στην περίπτωση τέλος που η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας δεν οδηγήσει σε συμφωνία αναδιάρθρωσης της οφειλής, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτημα αναδιάρθρωσης ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου.
«Υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας ή μπορεί ο οφειλέτης να προσφύγει στον νόμο Κατσέλη Ν. 3669/10)», καταλήγει η νομική σύμβουλος της ΕΝΚΑ Βόλου και Θεσσαλίας.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το