Τοπικά

SOS Αγοραστού-Κίνδυνος απένταξης έργων Θεσσαλίας από ΕΣΠΑ

περιφέρεια Θεσσαλίας

Την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που εκτελούνται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας ζητά ο περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός με επιστολή του προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Στην επιστολή του επισημαίνει πως τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους και απομένει σχεδόν ένας χρόνος μέχρι τη λήξη της επιλεξιμότητας των δαπανών τους. Σύμφωνα με το εν ισχύ σύστημα και κανόνες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ και τις Εγκυκλίους του αρμοδίου Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, καθίσταται σαφές ότι πρέπει να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους πριν το τέλος του 2015 και άμεσα να ξεκινήσει και η λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να αποδώσουν τις προβλεπόμενες δαπάνες τους και στο τρέχον έτος (2014). Η επίτευξη των στόχων και χρονοδιαγραμμάτων χρηματοδότησης των έργων από το ΕΣΠΑ, πρέπει να τηρείται χωρίς αποκλίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος δημοσιονομικών διορθώσεων σε αυτά. Η επιστολή αναλυτικά έχει ως εξής:

«Υπενθυμίζοντας τα όσα ισχύουν σύμφωνα με τους κανονισμούς και κανόνες του ΕΣΠΑ, αναφέρουμε ότι έργα με προϋπολογισμό μικρότερο των 5 εκατ ευρώ, όπου αποτελούν και την πλειοψηφία των έργων του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, δε δύναται ούτε να δηλωθούν «Ημιτελή» (ως ίσχυε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, ήτοι να λάβουν παράταση υλοποίησής τους μετά τη λήξη της περιόδου ΕΣΠΑ), ούτε να επιμεριστούν σε «φάσεις» υλοποίησης μεταξύ περιόδου 2007-2013 και 2014-2020 (έργα phasing). Τα έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εφόσον είναι αναγκαίο, όπως θα αιτιολογηθεί και αξιολογηθεί σχετικά, θα μπορούσαν να επιμεριστούν μεταξύ των 2 προγραμματικών περιόδων. Η Υπηρεσία μας σε στενή συνεργασία με τους φορείς σας και λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη αφενός τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής κάλυψης του τρέχοντος προγράμματος, αφετέρου τους κανόνες επιλεξιμότητας και χρηματοδοτικής δυνατότητας που ισχύουν στη νέα προγραμματική περίοδο, εξετάζει τις τυχόν εξαιρέσεις που μπορούν και πρέπει να υπάρξουν. Τέλος, δυνατότητα «μεταφοράς» έργου από το τρέχον Πρόγραμμα στη νέα περίοδο, είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία και απευκταία, καθόσον επιφέρει πολλαπλές επιπτώσεις.

Ως εκ τούτου, ισχύει το ανελαστικό έγκαιρης υλοποίησης και αποπληρωμής των έργων έως τέλος 2015. Απαιτήσεις πληρωμής που θα υπολείπονται μετά τη λήξη του 2015, δεν είναι δεδομένο ότι θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δικαιούχων και Κυρίων τους. Τέλος, το δυσμενέστερο σενάριο της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας έργου ΕΣΠΑ, οδηγεί σε δημοσιονομική διόρθωση του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε σε βάρος των φορέων του. Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι προς το συμφέρον των ιδίων των έργων και των στόχων υλοποίησής τους, του εθνικού προϋπολογισμού αλλά και αυτών των δικαιούχων, απαιτείται η πλήρης ενεργοποίηση όλου του υπηρεσιακού και πολιτικού μηχανισμού για εξάλειψη κάθε πιθανότητας αστοχίας, ορθό και έγκαιρο αποτέλεσμα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το