Τοπικά

Σκόπελος: Τέσσερις προσλήψεις για την καθαριότητα των σχολείων

Τέσσερα άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Σκοπέλου για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Πρόκειται για ΥΕ εργάτες καθαριότητας εσωτερικών χώρων που θα απασχοληθούν για έναν μήνα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά στον Δήμο Σκοπέλου: Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως, αφού επικοινωνήσουν με την υπηρεσία για να κλείσουν ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας 2424350131) και εφόσον εξαντλήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το