Τοπικά

Σε πρόγραμμα για καινοτομία το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου – Το μοναδικό από τη Θεσσαλία που επιλέχθηκε από το ΙΕΠ

Το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου το σχολικό έτος 2020-2021 πρόκειται να υλοποιήσει σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το ένα από τα προγράμματα υλοποιείται από Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στα πλαίσια του έργου ERASMUS+, KA3, και είναι το Reflecting for Change (R4C) το οποίο αποσκοπεί στη βιωσιμότητα και στην επεκτασιμότητα του έργου OSOS στο οποίο και συμμετείχε το 3ο ΕΠΑΛ τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός μοντέλου καινοτομίας για τα σχολεία ως οργανισμούς μάθησης. Στο έργο αυτό, θα επιλεγούν να συμμετάσχουν, από το σχολικό έτος 2020-2021, 300 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 300 διευθυντές, 1.500 εκπαιδευτικούς και 15.000 μαθητές/μαθήτριες, από τρεις χώρες και συγκεκριμένα: την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, λόγω της καίριας και αποτελεσματικής συμμετοχής τους στο συναφές έργο OSOS.
Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, λόγω της πρότερης εμπειρίας και της ενεργούς συμμετοχής στο έργο OSOS, το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου επιλέχθηκε να συμμετάσχει στη συνέχεια στο έργο Reflecting for Change που έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης των «εργαλείων του αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία.

Στο πρόγραμμα Reflecting for Change η καινοτομία γίνεται αντιληπτή ως η οδός του σχολείου προς την ψηφιακή ωριμότητα (e-maturity) και την ολοκληρωμένη χρήση των ΤΠΕ, και κυρίως ως η οδός του σχολείου προς την “ανοικτότητα” η οποία καθίσταται έκδηλη στη σχέση του με τους εξωτερικούς εταίρους, στη δέσμευση των γονέων, στην προώθηση της ευημερίας της κοινότητας ως συνόλου, στην ικανότητα του σχολείου να συνδυάσει την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών με μία μελέτη των τοπικών προκλήσεων, στην προθυμία και ικανότητά του να μοιραστεί τα επιτεύγματά του με άλλα σχολεία και στη δέσμευσή του στις προκλήσεις της σύγχρονης Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτoμίας.

Στο πρόγραμμα από την Ελλάδα θα συμμετέχουν συνολικά 81 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε επίπεδο Θεσσαλίας θα συμμετέχουν 5 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το