Τοπικά

Σε ποια τιμή θα πληρώσουμε το νερό το 2021- Όλα τα τιμολόγια στον Δήμο Βόλου

Ορίζονται τα νέα τιμολόγια για καταναλώσεις έτους 2021 στη ΔΕΥΑΜΒ.
• Η χρέωση στα τέλη Ύδρευσης – Αποχέτευσης θα γίνεται ανά τρίμηνο, με στόχο ότι το έτος 2021 οι λογαριασμοί να εκδίδονται ανά δίμηνο με έναντι και εκκαθαριστικό .
• Οι καταναλωτές όλων των περιοχών που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης υποχρεούνται να συνδεθούν με αυτό μέχρι τον Αύγουστο του 2021 .
• Οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά μήνα σε όσους δικαιούνται Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

Ορίζονται τα εξής:
1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης
2. Ετήσια τιμολόγια
3. Νερό λοιπόν αναγκών (Περιοχή Άλλης Μεριάς)
4. Λοιπές χρεώσεις
5. Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
6. Τιμολόγιο ΒΙ.ΠΕ
7. Εγγυήσεις
8. Διακοπές Υδροδότησης
9. Διακανονισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών
10. Ειδικό τιμολόγιο
11. Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ)
12. Μειώσεις Λόγω Αφανούς εσωτερικής διαρροής
13. Έλεγχος υδρομέτρου
• Σε περίπτωση που ζητείται διακοπή του υδρομετρητή, ο λογαριασμός θα εκδίδεται μέχρι και την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση διακοπής και σύμφωνα με την κατανάλωση που καταμετρείται από υπάλληλο της ΔΕΥΑΜΒ.
• Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού, σε ακίνητα χωρίς υδρόμετρο, κατά την επανασύνδεση, εγκαθίσταται υδρόμετρο με χρέωση του ιδιοκτήτη και κόστος 120€ πλέον ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, στις περιοχές που δεν υπάρχουν εγκατεστημένα υδρόμετρα, η παροχή διακόπτεται μηχανικά, ώστε να μην είναι τεχνικά δυνατή η υδροδότηση.
• Το περιβαλλοντικό τέλος και το κόστος πόρου συμπεριλαμβάνεται στις κλίμακες των τελών.

  1. Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης

 

1.Α  Βόλος,  Ν.Ιωνία,  Δημοτική Ενότητα Αισωνίας,  Νέας Αγχιάλου & Δημοτική Κοινότητα Αγριάς

 

  ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1 Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο 8,40€ 3,64€
       
2 Για κατανάλωση από 1 – 25 +0,41 €/m3 +0,26 €/m3
  m3/τρίμηνο    
3 Για κατανάλωση από 26 – 40 +0,95 €/m3 +0,57 €/m3
  m3/τρίμηνο    
4 Για κατανάλωση από 41 – 50 +0,98 €/m3 +0,62 €/m3
  m3/τρίμηνο    
5 Για κατανάλωση από 51 – 60 +1,12 €/m3 +0,64 €/m3
  m3/τρίμηνο    
6 Για κατανάλωση από 61 – 80 +1,33 €/m3 +0,73 €/m3
  m3/τρίμηνο    
7 Για κατανάλωση από 81-100 +1,84 €/m3 +0,96 €/m3
  m3/τρίμηνο    
8 Για κατανάλωση από 101 και άνω +2,00€/m3 +0,96 €/m3
       
  m3/τρίμηνο    

 Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Αρτέμιδας, Τοπική Κοινότητα Δράκειας

 

 

                   

ΥΔΡΕΥΣΗ

 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

                11 Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο                 5,40 €                 3,28€
                22 Για κατανάλωση από 1 – 30 m3./τρίμηνο                 0,29 €/m3                 0,23 €/m3
                33 Για κατανάλωση από 31 – 45 m3./τρίμηνο                 0,67 €/m3                 0,51 €/m3
                44 Για κατανάλωση από 46 – 55 m3/τρίμηνο                 0,69 €/m3                 0,56 €/m3
                55 Για κατανάλωση από 56-80 m3./τρίμηνο                 0,83 €/m3                 0,58 €/m3
6            Για κατανάλωση από 81 -100 m3/τρίμηνο                 0,97 €/m3                 0,66 €/m3
                77 Για κατανάλωση από 100-999999m3./τρίμηνο                 1,84 €/m3                 0,86 €/m3

Ετήσια τιμολόγια

 Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτηση τους) ετήσιοι λογαριασμοί με ετήσια χρέωση ποσού 80€ πλέον ΦΠΑ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους.

 Στις συγκεκριμένες  περιοχές και σε ότι αφορά τα τιμολόγια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η τιμολόγηση παράγεται ως ακολούθως:

Α) Η ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρόμετρα σε κάθε δραστηριότητα εντός του 1ου εξαμήνου του 2021, χωρίς αίτηση των καταναλωτών και με χρέωση της ήδη προβλεπόμενης δαπάνης των 120 € πλέον ΦΠΑ η οποία θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ύδρευσης και θα αποπληρωθεί σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.

Β) Με βάση την πρώτη μηνιαία μέτρηση αναλογίζονται τα τέλη της προηγούμενης από 1/1/2021 περιόδου και εκδίδεται λογαριασμός ανά τρίμηνο.

Νερό λοιπών Αναγκών (περιοχή Άλλης Μεριάς)

 

    Ετήσιοι λογιαριασμοi
    Κυβικά μέτρα (m3) Ποσό ( € )  
    0 -180 κ.μ Πάγιο 13,00 €  
    181 – 400κ.μ 0,17 €/κ.μ  
    401 – 600 κ.μ 0,40 €/κ.μ.  
    601 και άνω κ.μ 1,60 €/κ.μ.  

Λοιπές χρεώσεις

Tα τέλη διακοπής – επανασύνδεσης, αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου, το τέλος ελέγχου υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας παροχής νερού ( εφ’άπαξ τέλος, τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης, τέλος συμμετοχής στην κατασκευή δικτύου), η δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου, επέκταση δικτύου, η δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου, τα δικαιώματα νέας σύνδεσης με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων (Δαπάνη διακλάδωσης και Δικαίωμα σύνδεσης), τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Επιχείρησης, καθώς και τα τέλη των αναλύσεων – εξετάσεων που διενεργούν τα εργαστήρια του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΔΕΥΑΜΒ, έχουν ως εξής:

  Τέλη διακοπής – επανασύνδεσης υδρομέτρου

 Χρέωση από 1/1/2021 : 12,09 € Σε περίπτωση αφαίρεσης – επανατοποθέτησης υδρομέτρου η τιμή διπλασιάζεται.

 Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Ύδρευσης (Δικαίωμα)

 Χρέωση από 1/1/2021 : 95,00 €

Β2. Εφάπαξ τέλος νέας σύνδεσης Λοιπών Αναγκών (Δικαίωμα)

  Χρέωση από 1/1/2021 : 55,00€

Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης Ύδρευσης (ΔΙΚΑΙΩΜΑ)

Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 235,00 € Για παροχή 1’’ : 260,00 € Για παροχή 1’’ ½:360,00 € Για παροχή 2’’ : 510,00 € Για παροχή 3’’ : 590,00 € Για παροχή 4’’    :  730,00 €

 Για παροχή πυρασφάλειας 1΄΄ : 320,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 2΄΄ : 650,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 3΄΄ : 800,00 € Για παροχή πυρασφάλειας 4΄΄ :  950,00 €

Τέλος εκτέλεσης διακλάδωσης νέας σύνδεσης νερού Λοιπών Αναγκών  (ΔΙΚΑΙΩΜΑ)

 Χρέωση από 1/1/2021 :Για παροχή ½’’ : 141,00 €

  Τοποθέτηση Υδρομέτρου σε Υφιστάμενες παροχές

 Το δικαίωμα για εγκατάσταση υδρομέτρου επί υφιστάμενης παροχής νερού ορίζεται σε 120€/παροχή πλέον ΦΠΑ ανεξαρτήτως της διαμέτρου του υδρομέτρου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου.

  Τέλος συμμετοχής καταναλωτών στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης (Δικαίωμα) σε νέα σύνδεση Ύδρευσης

 Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ32) :  2,06 €

Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ63) :  7,97 €

Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ90) : 16,26 € Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ125) : 21,06 € Δαπάνη ανά μέτρο μήκους επέκτασης δικτύου (Φ200) : 40,19 €

 Μεταφορά – Απώλεια υδρομέτρου

Δαπάνη για μεταφορά υδρομέτρου : 100,00 €

Δαπάνη για απώλεια ή αντικατάσταση υδρομέτρου : 40,00 €

 Όλες οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Ειδικά για τις καταναλώσεις των βιομηχανιών στις ΒΙ.ΠΕ., η χρέωση των λογαριασμών γίνεται ανά μήνα.

Τα τέλη Ύδρευσης καθορίζονται για καταναλώσεις μέχρι 28.700 m3/μήνα
Για καταναλώσεις νερού άνω των 28.701 m3/μήνα, ως μονάδα χρέωσης (€/m3), λαμβάνεται η μονάδα χρέωσης που αντιστοιχεί στην κατανάλωση των 28.700 m3/μήνα νερού, ήτοι 0,942625 €/m3.

Β. Η πάγια (κατώτατη) χρέωση για τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος (διάμετρο) του υδρομέτρου ως εξής :

Ι. για διάμετρο ½΄΄: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙ. για διάμετρο 5/8΄΄ & ¾’’: Πάγιο 5 m3/μήνα
ΙΙΙ. για διάμετρο 1΄΄: Πάγιο 100 m3/μήνα IV. για διάμετρο 1 ½΄΄: Πάγιο 150 m3/μήνα V. για διάμετρο 2΄΄: Πάγιο 250 m3/μήνα

VI. για διάμετρο 2,1/2’’ & 3΄΄ : Πάγιο 500 m3/μήνα VII. για διάμετρο 4΄΄: Πάγιο 1.000 m3/μήνα

VIII. για διάμετρο 6΄΄: Πάγιο 3.000 m3/μήνα ΙΧ. για διάμετρο 8΄΄: Πάγιο 4.500 m3/μήνα

Γ. Η τιμή της αποχ/ σης ακαθάρτων ανά m3 καταναλισκόμενου νερού ορίζεται σε 0,57 €/m3 νερού.
Δ. Εάν τα πυροσβεστικά υδρόμετρα καταγράψουν κατανάλωση χωρίς σοβαρή αιτία ( πυρκαγιά) , τότε η χρέωσή τους γίνεται με το τιμολόγιο των ΒΙΠΕ και το αντίτιμο καταβάλλεται από το χρήστη.

Ε. Η κατανάλωση νερού ψύξης
Προς τούτο δίκτυο η χρέωση ανά μήνα ορίζεται σε 0,25 €/κ.μ.
Η αίτηση του ενδιαφερόμενου κάθε φορά που επιθυμεί να κάνει χρήση του νερού αυτού ως ψύξης θα πρέπει να εξετάζεται από το Δ.Σ. κατά περίπτωση, μετά από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας, τόσο ως προς τους όρους χορήγησης του, όσο και προς την τιμολόγηση του.

Ειδικό τιμολόγιο

 Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% επί της κλίμακας του οικιακού τιμολογίου  στα Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Ασπρες Πεταλούδες», «Κιβωτός  και στις Κατασκηνώσεις Πορταριάς, ενώ το Νοσοκομείο Βόλου , τα Σφαγεία Βόλου, το Στρατόπεδο Γεωργούλα  και η Κλινική Γ. Ιωάννου Α.Ε. θα ακολουθούν το Βιομηχανικό Τιμολόγιο.

Σχετικά με τις Ιδιωτικές Κλινικές χορηγείται το τιμολόγιο της Βιομηχανικής σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ  με αριθμό 256/2017.

Για τις επιχειρήσεις που η κατανάλωση του νερού αφορά ενδεχομένως δημοτική δραστηριότητα παρέχεται έκπτωση στην κατανάλωση 30% της καταναλωθείσας ποσότητας.

 Στα κοινωφελή ιδρύματα, μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση του ΔΣ, δύναται να εφαρμοστεί το οικιακό τιμολόγιο μειωμένο κατά 50%.

Στους ορεινούς οικισμούς ήτοι Μακρινίτσα, Πορταριά, Χάνια, Δράκεια, Αγ. Λαυρέντης, Αγ. Βλάσης μειώνεται κατά 80% το τιμολόγιο κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, επί της μετρούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, στις παροχές που έχουν τοποθετημένα υδρόμετρα, επειδή οι κρουνοί μένουν ανοιχτοί συνεχώς ώστε να μην πλήττονται από παγετό τα εσωτερικά δίκτυα και οι υδρομετρητές, στις περιπτώσεις εμφάνισης παγετού και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν εφαρμόζεται η παραπάνω μείωση στις παροχές που δεν έχουν τοποθετηθεί υδρομετρητές και εκδίδεται λογαριασμός με ετήσιο κατ΄ αποκοπή τέλος.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Αναλυτικά οι κατηγορίες του ΚΟΤ είναι οι εξής:

Α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
Β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Σύνθεση νοικοκυριού, Εισοδηματικό όριο

– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 9.000 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος : 13.500 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : 15.750 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη : 18.000 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη : 24.750 ευρώ

– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η μείωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου ΚΟΤ Α΄ & ΚΟΤ Β΄ όπως αυτοί εντάσσονται σύμφωνα με τα παραπάνω είναι σε ποσοστό 50% για την καταγεγραμμένη κατανάλωση μέχρι τα 50 κυβικά κατανάλωσης νερού.

Για τις περιπτώσεις που καταγράφεται ασυνήθη μεγάλη κατανάλωση σε υδροδοτούμενα ακίνητα που οφείλεται σε αφανή εσωτερική διαρροή τα ποσοστά μειώσεων στους εκδοθέντες λογαριασμούς είναι κατά περίπτωση τα εξής:

-Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 40% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό ποσό πληρωμής μέχρι 300,00€
– Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 50% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό ποσό πληρωμής από 301,00€ μέχρι 600,00€
– Μείωση στα χρεωθέντα κυβικά σε ποσοστό 60% για λογαριασμούς μίας περιόδου με τελικό ποσό πληρωμής από 601,00€ και άνω

13. Έλεγχος Υδρομέτρου

Για τις περιπτώσεις αιτήσεων ελέγχου υδρομέτρου ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Εγκαθίσταται νέο υδρόμετρο
2. Ελέγχεται η μέτρηση της κατανάλωσης μετά από 30 ημέρες και
Α. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τον προηγούμενο αναριθμίζονται αντιστοίχως οι λογαριασμοί των προηγούμενων τριμήνων.
Β. εφόσον η μέτρηση του νέου υδρομέτρου είναι ταυτόσημη με τον προηγούμενο υδρομετρητή, ο καταναλωτής επιβαρύνεται τις δαπάνες της υπηρεσίας , ήτοι ποσό 50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το