Τοπικά

Σε ποια Γυμνάσια θα φοιτήσουν οι μαθητές του δημοτικού σε όλο το Νομό

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείοπροέλευσης- Αριθμός Μαθητών -Γυμνάσιο υποδοχής
1ο Αισωνίας 23 παιδιά στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 27 παιδιά στο  7ο Γυμνάσιο Βόλου
1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 40 παιδιά 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 παιδιά 7ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο Αισωνίας 10 παιδιά στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 33 παιδιά σ1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου 10 παιδιά στο  7ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 παιδιά στο  3ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Αισωνίας 13 παιδιά στο 10ο Γυμνάσιο Βόλου
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 32 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 18 9ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 19 2ο Γυμνάσιο Βόλου
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Ανατολικά της Ισιδώρου) 28 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Δυτικά της Ισιδώρου) 21 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού) 21 2ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 22 5ο Γυμνάσιο Βόλου
5ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 31 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
6ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 16 5ο Γυμνάσιο Βόλου
6ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 49 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
7ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 31 8ο Γυμνάσιο Βόλου
7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 6 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
8ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 14 5ο Γυμνάσιο Βόλου
8ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 38 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
9ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 28 4ο Γυμνάσιο Βόλου
9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Βόρεια της Δορυλαίου-Παπάγου) 17 1ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας (Νότια της Δορυλαίου-Παπάγου) 8 7ο Γυμνάσιο Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 33 1ο Γυμνάσιο Βόλου
10ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 41 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
11ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 38 3ο Γυμνάσιο Βόλου
11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 20 3ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
12ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 47 1ο Γυμνάσιο Βόλου
13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 48 9ο Γυμνάσιο Βόλου
14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 37 9ο Γυμνάσιο Βόλου
15ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 6ο Γυμνάσιο Βόλου
16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 7ο Γυμνάσιο Βόλου
17ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 14 6ο Γυμνάσιο Βόλου
18ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 23 10ο Γυμνάσιο Βόλου
19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 21 6ο Γυμνάσιο Βόλου
20ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 22 3ο Γυμνάσιο Βόλου
21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 37 8ο Γυμνάσιο Βόλου
22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 25 2ο Γυμνάσιο Βόλου
23ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 29 4ο Γυμνάσιο Βόλου
24ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 23 6ο Γυμνάσιο Βόλου
25ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 24 7ο Γυμνάσιο Βόλου
26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 15 Γυμνάσιο Ιωλκού
27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 32 4ο Γυμνάσιο Βόλου
28ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 17 4ο Γυμνάσιο Βόλου
29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 23 10ο Γυμνάσιο Βόλου
30ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου 13 7ο Γυμνάσιο Βόλου
31ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 16 4ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Δυτικά της Περραιβού) 34 1ο Γυμνάσιο Βόλου
32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου (Ανατολικά της Περραιβού) 5 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς (Δια Σχολικού Λεωφορείου) 16 8ο Γυμνάσιο Βόλου
Δημοτικό Σχολείο Ιωλκού 25 Γυμνάσιο Ιωλκού
Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς 16 Γυμνάσιο Ιωλκού
1ο , 2ο , 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς 54 Γυμνάσιο Αγριάς
1ο , 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 49 Γυμνάσιο Λεχωνίων
1ο , 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Αγχιάλου και Δημοτικού Σχολείου Κασσαβέτειας 54 Γυμνάσιο Ν. Αγχιάλου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Σύμφωνα με την παρ. ΣΤ’ του άρθρου 9 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ120 Β΄) οι μαθητές της Στ’ Δημοτικού των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων εγγράφονται είτε σε δημόσιο Γυμνάσιο της προτίμησης τους εκτός των αστικών κέντρων είτε στο εγγύτερο της μόνιμης κατοικίας Γυμνάσιο, αν αυτό εδρεύει σε αστικό κέντρο, σύμφωνα με σχετική δήλωση των κηδεμόνων.
Ο Αριθμός Μαθητών των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων ανά πλησιέστερο Γυμνάσιο έχει ως ακολούθως:
Πλησιέστερο Γυμνάσιο υποδοχής Αριθμός Μαθητών
1ο Γυμνάσιο Βόλου 4
3ο Γυμνάσιο Βόλου 8
4ο Γυμνάσιο Βόλου 1
5ο Γυμνάσιο Βόλου 14
2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας 2

Τα Ιδιωτικά Σχολεία θα ενημερωθούν άμεσα από τη Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας για το πλησιέστερο Γυμνάσιο στις διευθύνσεις των αποφοίτων μαθητών τους.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
• Στο 1ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 2ου,5ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Νοτίως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών που διαμένουν επί της οδού Αχιλλέως).
• Στο 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού εγγράφονται οι απόφοιτοι του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού, Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου, Δημοτικού Σχολείου Βρύναινας, οι μαθητές που μένουν στην 111 Πτέρυγα Μάχης και στο Αϊδίνι Μαγνησίας καθώς και οι μαθητές του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας (μόνιμης) βρίσκεται στο τομέα που αναπτύσσεται Βορείως της οδού Αχιλλέως – Αγίου Νικολάου καθώς και στο Αϊδίνι Μαγνησίας.
• Στο Γυμνάσιο Σούρπης εγγράφονται οι απόφοιτοι των δημοτικών Σχολείων Σούρπης, Αμαλιάπολης και Δρυμώνας.
• Στο Γυμνάσιο Πτελεού εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Πτελεού, Αγίων Θεοδώρων και Αχιλλείου.
• Στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Ευξεινούπολης, του Δημοτικού Σχολείου Αναύρας και οι μαθητές των οποίων η διεύθυνση κύριας κατοικίας τους είναι στο Κρόκιο Μαγνησίας και φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία του Αλμυρού.

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Αργαλαστής εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αργαλαστής, 1ου Σηπιάδος (Λαύκου), 2ου Σηπιάδος (Προμυρίου), 3ου Σηπιάδος (Μηλίνας) και οι μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από την περιοχή Συκή.
• Στο Γυμνάσιο Μηλεών εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών, 2ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Καλών Νερών), 3ου Δημοτικού Σχολείου Μηλεών (Αγ.Γεώργιος Νηλείας) και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αφετών από τις περιοχές Αφήσσου, Ζευρόχια, Αφέτες Νεοχωρίου και Καλαμακίου.
• Στο Γυμνάσιο Τρικερίου εγγράφονται οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Βελεστίνου εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου,4ου Δημοτικού Σχολείου Φερών.
• Στο Γυμνάσιο Στεφανοβικείου εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Στεφανοβικείου και Ριζόμυλου.
• Στο Γυμνάσιο Καναλίων εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Καναλίων και Κεραμιδίου.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Τσαγκαράδας εγγράφονται οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Μουρεσίου – Ξορυχτίου – Τσαγκαράδας, 2ου Μουρεσίου – Αγ.Δημητρίου – Ανήλιου – Κισσού.
• Στο Γυμνάσιο Ζαγοράς εγγράφονται οι απόφοιτοι του 1ου,2ου,3ου δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς.

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Σκιάθου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκιάθου

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Σκοπέλου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων της Σκοπέλου
• Στο Γυμνάσιο Γλώσσας εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων Έλιου και Γλώσσας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
• Στο Γυμνάσιο Αλοννήσου εγγράφονται όλοι οι απόφοιτοι του Δημοτικού Σχολείου Αλοννήσου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι Εγγραφές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 8 – 15 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’)
Τυχόν Αιτήσεις Μετεγγραφών θα πρέπει να υποβληθούν από τους κηδεμόνες των μαθητών, στα αντίστοιχα Γυμνάσια επιθυμίας τους, από τις 14 Ιουνίου 2018 έως και τις 28 Ιουνίου 2018. Αιτήσεις Μετεγγραφών είναι δυνατό να υποβληθούν και σε άλλα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εφόσον υφίστανται ειδικοί λόγοι. Η ικανοποίηση ή μη της Αίτησης Μετεγγραφής θα ανακοινωθεί στους κηδεμόνες, το αργότερο, έως την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Σχ. ‘Έτους 2018-19.
Οι Αιτήσεις Μετεγγραφής θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α’) καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 και 20 της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’) και εφόσον ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών/τριών δεν υπερβεί για οποιονδήποτε λόγο τις δυνατότητες στέγασης των διαθέσιμων κτηριακών χώρων και τον αριθμό τμημάτων όπως αυτός θα καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με βάση το άρθρο 21 παρ. 2β της Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (ΦΕΚ 120 Β’). Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του αριθμού θα πραγματοποιηθούν Μετεγγραφές με βάση τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών/τριών (Άρθρο 12 του ΠΔ 104/1979 ΦΕΚ 23 Α’ ).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το