Τοπικά

Σε νέα δημιουργική φάση το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών

Επανασχεδιάστηκε η νέα ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων στην οποία έχουν ανέβει όλες τις μελέτες και τις έρευνες που έχουν εκπονηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) μετά από 22 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο χώρο της έρευνας για την ανάπτυξη και προαγωγή του τουρισμού στη χώρα μας, εισέρχεται σε μια νέα φάση, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο κ. Κ. Λεβέντη. Έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο θεωρητικών, κυρίως, μελετών που κάλυψαν ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην τουριστική βιβλιογραφία, στη νέα του φάση προσανατολίζεται στην υλοποίηση ερευνών πεδίου για την αποτύπωση των επιδόσεων των ελληνικών ξενοδοχείων και των επιπτώσεων που έχουν απρόβλεπτα γεγονότα και διεθνείς συγκυρίες.

Στο πνεύμα αυτό, την τελευταία διετία υλοποιήθηκαν έρευνες πεδίου που αφορούσαν σε διάφορα επίκαιρα θέματα, όπως στις επιπτώσεις από τη χρεοκοπία του Thomas Cook, στις σχέσεις των ξενοδόχων με τις τράπεζες, στην επαναλειτουργία των ξενοδοχείων μετά το lockdown, στις προβλέψεις των ξενοδόχων για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της επιχείρησής τους, στις ενεργειακές ανάγκες των ξενοδοχείων για τη βιωσιμότητα και την αειφορία τους, στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την εβδομαδιαία παρακολούθηση των βασικών ξενοδοχειακών μεταβλητών. Σήμερα, «τρέχουν» παράλληλα 3 σημαντικές νέες έρευνες για α) την απασχόληση και την εκπαίδευση, β) τις υποδομές και τις ανάγκες σε νέες τεχνολογίες και γ) την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ στα Ελληνικά Ξενοδοχεία.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η υλοποίηση της ετήσιας απολογιστικής έρευνας για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2008. Τα αποτελέσματα των ετήσιων ερευνών, αφού ομογενοποιήθηκαν με την εφαρμογή της ίδιας μεθόδου στατιστικής ανάλυσης, συγκεντρώθηκαν σε μία μελέτη, στην οποία παρουσιάζονται οι επιδόσεις των ελληνικών ξενοδοχείων κατά τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης 2008-2018. Η μελέτη αυτή εκδόθηκε πρόσφατα και σε έντυπη μορφή.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων από τις έρευνες γίνεται με έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο και αποτελούν την πηγή αναφοράς της Τουριστικής Ηγεσίας του τόπου. Στα ευρήματα και τις διαπιστώσεις των ερευνών του ΙΤΕΠ βασίστηκε το Υπουργείο Τουρισμού για τη λήψη μέτρων για την ανακούφιση των ξενοδόχων από τη χρεοκοπία του Thomas Cook. Στα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΤΕΠ για την αειφορία βασίστηκε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για να διαμορφώσει τις προτάσεις του προς το Υπουργείο Τουρισμού και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία ενόψει της κατάρτισης των προγραμμάτων στήριξης και χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των ξενοδοχείων. Και σήμερα, τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων το 2020 αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση στα ελληνικά ξενοδοχεία και χαράσσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της τουριστικής πολιτικής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη άμβλυνση των επιπτώσεων πανδημίας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το