Τοπικά

Σε κρίσιμο «σταυροδρόμι» το λιμάνι του Βόλου – Το μέλλον του κρίνεται στην εξειδίκευση των επενδύσεων για να γίνει ανταγωνιστικό

Η χρόνια έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού του Βόλου, ενώ η συνύπαρξη εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων φαίνεται να έχει φθάσει στα όριά της χωρίς, όμως, να μπορεί να εγκαταλειφθεί ούτε η μία ούτε η άλλη δραστηριότητα καθώς και οι δύο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας. Η ΟΛΒ ΑΕ δεν έχει προμηθευτεί οποιοδήποτε μηχάνημα έργου από το 1999. Το μέγεθος του λιμένα του Βόλου δεν του επιτρέπει να ανταγωνιστεί ευθέως τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί όμως πλεονέκτημα η σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετατροπή του σε «έξυπνο» και «πράσινο» λιμάνι που θα προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες προσελκύοντας νέους πελάτες. Με τον πρόσφατο νόμο δίνεται η δυνατότητα υπο – παραχωρήσεων δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε εξειδικευμένους παραχωρησιούχους που θα προβούν σε επενδύσεις για την ανάπτυξή τους. Η οικονομική και όχι μόνο εικόνα του λιμανιού και οι δυνατότητές του αποτυπώνονται στα αναλυτικά στοιχεία της «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Το λιμάνι του Βόλου διεκδικεί τον δικό του αυτόνομο ρόλο ως κόμβος διακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων και ως το μοναδικό λιμάνι μεταξύ Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος παρουσιάστηκαν στο πρώτο Συμβούλιο Χρηστών που πραγματοποιήθηκε για λιμάνι της χώρας όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα αναπτυξιακά δεδομένα καθώς και η στρατηγική που χαράχθηκε από το 2015.
Το λιμάνι του Βόλου είναι το τρίτο εμπορικό λιμάνι της χώρας. Εκτός από τα μεταλλουργικά προϊόντα, τα κυριότερα προϊόντα που διακινούνται από το λιμάνι του Βόλου είναι τα αγροτικά και τα λιπάσματα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη από τη διοίκηση, σήμερα το λιμάνι του Βόλου βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η χρόνια έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα παρά την αυταπάρνηση των εργαζομένων.
Η συνύπαρξη εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων φαίνεται να έχει φθάσει στα όριά της χωρίς, όμως, να μπορεί να εγκαταλειφθεί ούτε η μία ούτε η άλλη δραστηριότητα καθώς και οι δύο συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.
Παράλληλα είναι θετικά τα μηνύματα που αφορούν τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας του λιμένα (μεγάλη αύξηση της ζήτησης τροφίμων από αραβικές, κυρίως, χώρες – ανοικοδόμηση Συρίας και Ιράκ) όσο και της τουριστικής δραστηριότητας (συνεργατικά σχήματα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας – δημιουργία μαρίνας). Ιδιαίτερα όσον αφορά στην κρουαζιέρα σημειώνεται ότι η Ο.Λ.Β. Α.Ε. εκπροσωπείται από το 2017 στο διοικητικό συμβούλιο της MedCruise και συμμετέχει σε πολλές δραστηριότητες προβολής του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής ως προορισμού κρουαζιέρας. Μία από τις πρωτοβουλίες που προτείνεται να αναλάβει το Συμβούλιο Χρηστών είναι και η δημιουργία Επιτροπής για την προώθηση της κρουαζιέρας στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς που συνδέονται άμεσα με αυτήν τη δραστηριότητα.

Νέα δεδομένα
Το αποτέλεσμα της μελέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη σκοπιμότητα δημιουργίας νέου λιμένα στον Αλμυρό, στο πλαίσιο ανάπτυξης των πολυτροπικών μεταφορών στην Π.Ε. Μαγνησίας, θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για την αξιοποίηση του λιμένα. Εάν κριθεί σκόπιμη η μεταφορά του εμπορικού τμήματος του λιμένα, τότε αφενός θα πρέπει να συνταχθεί ένα νέο master plan για τη νέα θέση, αλλά και να γίνουν οι σχετικές προσαρμογές / αναθεωρήσεις στο υφιστάμενο / εγκεκριμένο master plan για τις νέες χρήσεις που θα παραμείνουν εντός του λιμένα Βόλου (επιβατικές, γιώτινγκ, κρουαζιέρα).
Εάν κριθεί ότι δεν είναι σκόπιμη η μεταφορά του εμπορικού τμήματος του λιμένα, τότε θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του υπάρχοντος master plan προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι νέες ανάγκες.
Όπως τόνισε οκ. Τοζίδης, η στρατηγική για την ανάπτυξη του λιμένα Βόλου πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερις άξονες / στόχους:
– Επενδύσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα με τη μετατροπή του σε «έξυπνο» και «πράσινο» λιμάνι.
– Προστασία των εργασιακών σχέσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
– Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
– Ενδυνάμωση της σχέσης λιμένα και πόλης του Βόλου.

Οι βασικές πηγές εσόδων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Έσοδα
– Τέλη/ δικαιώματα. 2015: 213.028. 2016: 254.070. 2017: 227.964. 2018: 240.662.
– Παροχή υπηρεσιών. 2015: 3.814.627. 2016: 4.760.801. 2017: 4.513.539. 2018: 4.789.431.
– Λιμενικές υπηρεσίες. 2015: 2.726.613. 2016: 3.529.153. 2017: 3.457.960. 2018: 3.638.272.
– Parking. 2015: 888.836. 2016: 863.775. 2017: 830.007. 2018: 957.229.
– Παραχώρηση χώρων. 2015: 462.173. 2016: 348.029. 2017: 347.793. 2018: 445.373.
– Τόκοι Κεφαλαίων: 2015: 35.366. 2016: 29.027. 2017: 122.258. 2018: 171.838.

Η Εμπορική Δραστηριότητα
– Διακίνηση φορτίων σε τόνους. 2015: 663.490, 2016: 1.130.806, 2017: 1.117.702, 2018: 1.112.014.
– Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε τεμάχια. 2015: 13.953, 2016: 17.709* (η διακίνηση επηρεάστηκε από την απεργία σε Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ.), 2017: 14.121, 2018: 15.825.
– Διακίνηση επιβατών. 2015: 318.177, 2016: 292.605, 2017: 330.896, 2018: 348.666
– Διακίνηση οχημάτων. 2015: 52.211, 2016: 52.289, 2017: 55.008, 2018: 61.893

Κρουαζιέρα
2015: κατάπλους 57 πλοίων, 67.096 επιβάτες. 2016: κατάπλους 46 πλοίων, 37.445 επιβάτες. 2017: κατάπλους 9 πλοίων, 7.618 επιβάτες. 2018: κατάπλους 27 πλοίων, 31.377 επιβάτες

Επενδύσεις
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (μέχρι και το 2015 ήταν μηδενικές). 2016: € 502.200 . 2017: € 124.000. 2018: € 657.347
Σύνολο επενδύσεων ΠΔΕ 2016 – 2018: € 1.283.547.

Εξοπλισμός και μηχανήματα
1. Έγινε προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος για εξυπηρέτηση αναγκών συντήρησης εξοπλισμού και δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Κόστος: ~€20.000 πλέον ΦΠΑ).
* Ολοκληρώθηκε η παράδοση (θέση σε λειτουργία Μάρτιος – 2019) νέου περονοφόρου οχήματος 15 τόνων, κόστους €209.000.
2. Από το 2012 εκ των 9 ηλεκτροκίνητων γερανών οι 5 ήταν εκτός λειτουργίας.
3. Επισκευάστηκε και επαναλειτουργεί, μετά το 2012, ο γερανός Νο 7 (Κόστος ~€70.000).
* Είναι σε εξέλιξη η μεταφορά και θέση σε λειτουργία του ηλεκτροκίνητου γερανού GANZ Νο4 στην ανατολική πλευρά του προβλήτα Νο 1, όπου τώρα βρίσκεται ο GANZ No7. Ο γερανός αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο 2019, αυξάνοντας τη δυναμικότητα φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΒ. Συνολικό κόστος περίπου €260.000.
4. Ο γερανός GANZ No6 λόγω του βεβαρημένου ιστορικού ζημιών και δυσλειτουργίας εκποιήθηκε για scrap
* Αναμένεται η ένταξη στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ) της επένδυσης που αφορά στην προμήθεια:
– Ενός αυτοκινούμενου γερανού 120 τόνων για διακίνηση όλων των φορτίων.
– Ενός μηχανήματος reach stacker για διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων.
Κόστος και των δύο μηχανημάτων €3.500.000 πλέον ΦΠΑ.
Η πρόταση χρηματοδότησης υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2018, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης αλλά, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει η οριστική ένταξη λόγω προσκομμάτων της υπηρεσίας κρατικών ενισχύσεων.

Εγκαταστάσεις
* Έχει υποβληθεί πρόταση στο υπουργείο Ναυτιλίας και αναμένεται η σχετική απόφαση για τη χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για την εφαρμογή του κώδικα ISPS και την υποδοχή μικρού μήκους κρουαζιερόπλοιων στον Κεντρικό Προβλήτα, προϋπολογισμού €700.000.
* Ολοκληρώνεται η μελέτη, στην οποία συνέδραμε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την κατασκευή Car Terminal στον τρίτο προβλήτα, προϋπολογισμού €500.000. Το έργο θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
* Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση του εδάφους έμπροσθεν των αποθηκών στον τρίτο προβλήτα, προϋπολογισμού €199.640.
* Ολοκληρώθηκε η παράδοση και τοποθέτηση προσκρουστήρων στην ανατολική πλευρά του προβλήτα Νο2. Κόστος €19.500.
* Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δώματα των καταστημάτων στη νέα ιχθυαγορά, προϋπολογισμού €155.000.
5. Είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας και ύδατος οι οποίοι θα μπορούν να διαχειρίζονται απομακρυσμένα (μέσω τηλεμετρίας) την κατανάλωση ενέργειας και ύδατος προς την κατεύθυνση ενός «έξυπνου λιμανιού».
6. Εγκατάσταση συνολικά τεσσάρων κιβωτίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (pillars) για εξυπηρέτηση μεγάλων θαλαμηγών σκαφών στον Εμπορικό Λιμένα και επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων στην Κεντρική Παραλία
7. Ανατέθηκε η σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης για τη δημιουργία πρότυπης κατασκευής ήπιας στέγασης στους χώρους των παραλιακών τραπεζοκαθισμάτων ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της παραλίας της Αγριάς. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και το υπουργείο Ναυτιλίας και έτσι ο Οργανισμός έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Ήδη οι σχετικές παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στο σύνολό τους από τους παραχωρησιούχους.
8. Το κτίριο «ΙΑΣΩΝ» αξιοποιήθηκε, για πρώτη φορά από την κατασκευή του, μέσω παραχωρήσεων με αντάλλαγμα.
9. Διαμορφώθηκε η πύλη στην προβλήτα Πευκακίων, η οποία προβλήτα φυλάσσεται πλέον επί 24ώρου βάσεως. Ο χώρος χρησιμοποιείται και για στάθμευση μεγάλων οχημάτων.
10. Απελευθερώθηκε η δυτική πλευρά της Κεντρικής Προβλήτας από αλιευτικά σκάφη, τα οποία μεταφέρθηκαν στον λιμενίσκο τελωνείου. Το τμήμα της Κεντρικής Προβλήτας που απελευθερώθηκε θα δοθεί προς ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής.
11. Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ανέλαβε τη συντήρηση (καθαριότητα, περιποίηση πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, φύλαξη) του πάρκου Αγ. Κων/νου, την οποία επί σειρά ετών είχε ο Δήμος Βόλου, ενώ κατασκευάστηκε νέα πιστοποιημένη παιδική χαρά με τη συμβολή και του Ροταριανού Ομίλου Βόλου που δώρισε τα παιχνίδια.
12. Έχει διαμορφωθεί, σε συνεργασία με τη Χαλυβουργία Ελλάδος, πρόταση για την μεταφορά της δραστηριότητας της διακίνησης scrap στον 3ο προβλήτα απελευθερώνοντας έτσι τη δυτική πλευρά του προβλήτα Νο1 και εκκρεμεί η θέση του μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ).
13. Έχει εγκριθεί από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ο αποχαρακτηρισμός τμημάτων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος (πάρκο Αγ. Κων/νου, συνοικία παλαιών, Αμαλιάπολη) και η απόδοσή τους στους Δήμους Βόλου και Αλμυρού. Εκκρεμεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Το «έξυπνο λιμάνι»
– Ο ΟΛΒ συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα «Σύστημα Διαχείρισης Διακινδύνευσης για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο» από κοινού με το ΕΜΠ και τον Δημόκριτο.
1. Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος ηλεκτρονικής πλοήγησης.
2. Δημιουργία περιβάλλοντος προσομοίωσης κυβερνοεπιθέσεων σε λιμενικές υποδομές.
3. Αξιολόγηση επικινδυνότητας για θαλάσσιες μεταφορές και εφοδιαστικές αλυσίδες.
– Παράλληλα έχει ξεκινήσει η συνεργασία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με τις εταιρείες SDENG & CENTAUR, στο πλαίσιο της παραχώρησης του ισογείου του κτιρίου ΙΑΣΩΝ, σε τεχνικά θέματα που άπτονται του πεδίου εξειδίκευσης των δύο εταιρειών. Η συνεργασία αφορά ενδεικτικά σε εξειδικευμένους τεχνικούς υπολογισμούς, στην εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης της θέσης και κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων κ.ά.
* Βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής η εγκατάσταση συστήματος λογισμικού Enterprise Resource Planning (ERP) για την αποτελεσματικότερη οργάνωση, παρακολούθηση και ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
* Πλήρης εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας (Safet & Security) σε ό,τι αφορά τόσο στη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας όσο και στην τήρηση των κανόνων εισόδου στον λιμένα. Στην υλοποίηση συνδράμει το Λιμεναρχείο Βόλου με την παρουσία της λιμενικής αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες.
* Εκπονήθηκε, εγκρίθηκε, ο νέος Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας – Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με επικαιροποιημένο και προσαρμοσμένο στην πρόσφατη νομοθεσία/νομολογία περιεχόμενο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το