Τοπικά

Σε κίνδυνο έργα και έσοδα του Δήμου Βόλου “Θ”

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Σταθερή υποχώρηση παρουσιάζουν τα έσοδα του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την οικονομική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2015. Μηδαμινές είναι οι εισροές και για τα χρηματοδοτούμενα έργα, ενώ τα ανείσπρακτα χρέη των 19 εκατομμυρίων ευρώ εκτοξεύθηκαν στα 21 εκατομμύρια.
Το καίριο πρόβλημα είναι ότι η στρόφιγγα έκλεισε και σημαντικά έργα όπως τα πολεοδομικά αναπτυξιακά εργαλεία, αλλά και δομές, υποχρηματοδοτούνται, με κίνδυνο να απενταχθούν από το ΕΣΠΑ, αν δεν δοθεί παράταση.

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα στην κατηγορία «Τακτικά Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 8.121.722,07 € και κάλυψαν μόνο το 17% των προϋπολογισθέντων. Το προαναφερόμενο ποσό θα ανερχόταν στο ύψος των 9.166.903,28 € και ο δήμος θα πετύχει το στόχο εισπραχθέντων σε ποσοστό μόλις 19,40% των προϋπολογισθέντων εάν είχε κατατεθεί εγκαίρως η εκκαθάριση των δημοτικών τελών από τη ∆ΕΗ, χρηματικού ύψους 1.045.181,21 €, μηνός Ιανουαρίου (η οποία κατατέθηκε και καταχωρήθηκε με Γραμμάτιο Είσπραξης, στις εισπράξεις του Δημοτικού Ταμείου ετεροχρονισμένα στο μήνα Απρίλιο, γεγονός που θα απεικονιστεί στα οικονομικά στοιχεία του επομένου τριμήνου). Στην κατηγορία «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 707.489,58 € και κάλυψαν μόνο το 0,08% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα στην κατηγορία αυτή όλα τα έσοδα έχουν υποχωρήσει:
Στις «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 491.495,78 € και κάλυψαν μόνο το 0,06% του στόχου. Τούτο όμως το γεγονός δεν βαρύνει τις δημοτικές υπηρεσίες, διότι οι εκταμιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα μέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑ και άλλα επιχορηγούμενα προγράμματα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηματοδοτική ικανότητα του Κράτους.
Στα «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών», με προϋπολογισμό 21.194.805,51 €, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 281.180,72 € και κάλυψαν μόνο το 0,01% του προϋπολογισμού, γεγονός που αποδεικνύει την αδυναμία είσπραξης οφειλομένων, τα οποία εκτοξεύθηκαν από τα 19 περίπου εκατομμύρια στα 21 εκατομμύρια.
Αυτό όμως το γεγονός, δηλαδή της αδυναμίας είσπραξης έχει προβλεφθεί διότι σύμφωνα με τις εντολές του υπουργείου κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015 έχουν γίνει προβλέψεις μη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηματικού ύψους 20.432.193,54 €. Ο στόχος είσπραξης του α’ τριμήνου 2015 έχει προληφθεί στη στοχοθεσία για το έτος 2015 και ανέρχεται στο ποσό των 146.955 € και κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου το τελικό ποσό εισπράξεων ανήλθε στο ποσό των 281.180,72€, που σημαίνει ότι καλύφθηκε το 191,34% του αρχικού στόχου. Σε ό,τι αφορά στα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε καλό επίπεδο Στα «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2015» φαίνεται ότι οι Υπηρεσίες τιμολογούν, γρήγορα ενταλματοποιείται και σχεδόν άμεσα πληρώνεται, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το