Τοπικά

Σε ιδιώτη το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Βόλου

Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου δεν διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για να εκπονήσει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου, που θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος με 125.000 ευρώ, γι’ αυτό και θα δοθεί σε ιδιώτη. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας κατέθεσαν εγγράφως πως δεν διαθέτουν στην υπηρεσία την ικανότητα σύνταξης του σχεδίου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που χρηματοδοτεί το υπουργείο ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση ανάπτυξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Πρόκειται για στρατηγικές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της υπάρχουσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης των κατάλληλων μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών πολιτικών και νέων μορφών συνεργασίας με ανάδειξη νέων πηγών χρηματοδότησης και ακριβή προγραμματισμό. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας και τελικό στόχο τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε όλα τα στάδια από τη σύνταξη των προδιαγραφών ανάθεσης, εξασφάλιση ενιαίου ψηφιακού υπόβαθρου με αποτύπωση κυκλοφοριακών δεδομένων, προσδιορισμού των κατάλληλων κυκλοφοριακών μοντέλων που εξασφαλίζουν διασύνδεση και συνέργειες μεταξύ των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τέλος γνωμοδότηση για τις τεχνικές ελέγχου κάθε διακριτού σταδίου κατά την εκπόνηση του. Επιπλέον προϋποθέτει από το αρχικό του στάδιο την ανάπτυξη εκτεταμένης πλατφόρμας συμμετοχής, ενημέρωσης και διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό προτεραιοτήτων, μετρήσιμων στόχων και οράματος καθώς και τη διαδικασία επιλογής των κατάλληλων μέτρων, που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους του Δήμου Βόλου.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου δεν αποτελεί μια συμβατική κυκλοφοριακή μελέτη, αλλά για την εκπόνησή του απαιτείται ομάδα μελετητών με εξειδίκευση των αρχών στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού και κοινωνικοοικονομικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, θα πρέπει τα στελέχη της ομάδας να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση παρόμοιων στρατηγικών σχεδίων αστικής κινητικότητας, αλλά και στην πρωτογενή έρευνα πεδίου.
Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Βόλου δεν διαθέτει, όπως τα ίδια τα στελέχη της παραδέχονται την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία, ούτε την απαραίτητη διεπιστημονική στελέχωση, ούτε και το ειδικό λογισμικό, προκειμένου να συντάξει αποκλειστικά η ίδια το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Κ. Καραγιάννης, Ανθή Βαρελογιάννη και Ελένη Μπακογιάννη, «η υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί στην εκπόνηση της Μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου, λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας, σε συνδυασμό με το περιορισμένο στελεχιακό δυναμικό της υπηρεσίας μας και την έλλειψη της απαιτούμενης εμπειρίας».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το