Τοπικά

Σε ιδιώτη θα ανατεθεί το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Σκιάθο

Σε ιδιώτη θα αναθέσει ο Δήμος Σκιάθου το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοματοποίησης και διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων. Ο ιδιώτης θα κάνει και την καταγραφή του δικτύου οδοφωτισμού – κοινοχρήστων χώρων, που αφορά στα φωτιστικά σώματα και στα χαρακτηριστικά τους, διότι με την πάροδο των ετών ο Δήμος Σκιάθου δεν γνωρίζει πλέον τον ακριβή αριθμό τους. Θα γίνει κατηγοριοποίηση δρόμων και περιοχών παρέμβασης, κατανάλωσης και απόδοσης υφιστάμενου δικτύου – Φωτομετρίες με βάση τα διεθνή πρότυπα σε επιλεγμένες οδούς και σε επιλεγμένα φωτιστικά όλων των κατηγοριών.
Στο δυσμενές οικονομικά περιβάλλον στόχος του Δήμου αποτελεί επιπλέον η μείωση στα λειτουργικά του κόστη. Με δεδομένο ότι το κόστος του ηλεκτροφωτισμού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες του Δήμου και το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων, η εφαρμογή και εναρμόνιση με τα νέα δεδομένα κρίνεται επιτακτική.

Η παλαιότητα του δικτύου σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, έχει οδηγήσει όχι μόνο στην οικονομική αδυναμία του Δήμου να συντηρήσει το υφιστάμενο δίκτυο, αλλά και στην επιδείνωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών δημοτικού φωτισμού.
Ωστόσο, η έλλειψη προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εκπόνηση των σχετικών εκθέσεων και την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης στο σύνολό της, καθιστούν αδύνατη την προετοιμασία της πράξης από το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό του δήμου.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη καταγραφή του δικτύου οδοφωτισμού – κοινοχρήστων χώρων, την κατηγοριοποίηση δρόμων και περιοχών παρέμβασης, τις μετρήσεις ισχύος – κατανάλωσης και απόδοσης του υφιστάμενου δικτύου, τις φωτομετρίες με βάση τα διεθνή πρότυπα (σε επιλεγμένες οδούς και σε επιλεγμένα φωτιστικά όλων των κατηγοριών και την ωρίμανση του έργου ενεργειακής εξοικονόμησης για τον δημοτικό φωτισμό.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό προτείνεται η αναβάθμιση και αυτοματοποίηση των συστημάτων δημοτικού φωτισμού περιλαμβάνοντας:
• Την αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με σώματα νέας τεχνολογίας LED.
• Τη χρήση συστήματος προληπτικής συντήρησης, τηλε-διαχείρισης και τηλε-χειρισμού για την παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης του δικτύου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το