Τοπικά

Σε ιδιώτη η διαχείριση του ΧΥΤΑ της Σκιάθου

Σε ιδιώτη περνά η διαχείριση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της Σκιάθου, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός και η λειτουργία του από τον Δήμο είναι αδύνατη με το προσωπικό που διαθέτει. Κατά τους θερινούς μήνες, ο Δήμος Σκιάθου, συγκεντρώνει κλιμακωτά μέχρι και 50.000 πληθυσμό (κάτοικοι, επισκέπτες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες) αντιμετωπίζοντας αναπόφευκτα μεγάλες ανάγκες στήριξης από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ο Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Σκιάθου είναι σύγχρονος και διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του. Ο Δήμος όμως παρουσιάζει μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν έχει στη διάθεσή του χειριστή ερπιστριοφόρου. Ο υπάλληλος αυτός είναι απαραίτητος γιατί τα απορρίμματα πρέπει να ωθούνται προς συγκεκριμένο χώρο να συμπιέζονται και να επικαλύπτονται με γαιώδες υλικό. Η εργασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μέρα και κατά την καλοκαιρινή περίοδο εντατικά. Πρέπει να σημειωθεί το γαιώδες υλικό που απαιτείται για την ταφή των απορριμμάτων δεν υπάρχει αποθηκευμένο στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. ούτε σε κάποιο άλλο σημείο στο νησί. Θα πρέπει να αναζητείται και με φορτηγά να μεταφέρεται εκεί. Στον Χ.Υ.Τ.Α. όμως λειτουργεί μονάδα βιολογικού καθαρισμού που επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα των απορριμμάτων, καθώς και μονάδα βιοαερίου που διαχειρίζεται τα αέρια που παράγονται από την αποσύνθεση των απορριμμάτων. Η ορθή λειτουργία αυτών των μονάδων απαιτούν ειδικές γνώσεις που εξασφαλίζονται από τους Χημικούς Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Ο Δήμος δεν διαθέτει υπαλλήλους με αυτές τις ειδικότητες στο δυναμικό του. Στον Χ.Υ.Τ.Α. πρέπει να εκτελούνται και άλλες εργασίες όπως ζύγιση των απορριμμάτων που εισέρχονται, συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και φύλαξη του χώρου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χώροι εναπόθεσης των απορριμμάτων είναι σημεία εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο και η φύλαξή τους πρέπει να είναι συνεχείς, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Το προσωπικό που διαθέτει όμως το Τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος δεν επαρκεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην εκτέλεση των εργασιών.

Το Τμήμα δεν διαθέτει διοικητικό υπάλληλο ώστε να καταγράφει και να αρχειοθετεί τα ζυγολόγια που είναι υποχρεωτικό για την νόμιμη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Το προσωπικό που διαθέτει το Τμήμα είναι εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, μηχανικοί οχημάτων, χειριστές συγκεκριμένων μηχανημάτων (όχι ερπιστριοφόρου) και έναν δασοφύλακα. Ακόμα και για τη φύλαξη του χώρου υπάρχει πρόβλημα λόγω της μεγάλης έλλειψης σε προσωπικό στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας χρησιμοποιείται όλο στην αποκομιδή των απορριμμάτων και μάλιστα ανταποκρίνεται πολύ δύσκολα. Το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί στον Δήμο και ανήκει στην υπηρεσία καθαριότητας είναι: Έξι οδηγοί μόνιμοι και ένας με οχτάμηνη σύμβαση. – Τρεις εργάτες καθαριότητας πάνω σε απορριμματοφόρα μόνιμοι και δέκα με οχτάμηνη σύμβαση. – Τρεις οδοκαθαριστές μόνιμοι και τρεις με οχτάμηνη σύμβαση. Δύο εργάτες – φύλακες – συντηρητές ΧΥΤΑ με οχτάμηνη σύμβαση.
Το προσωπικό αυτό με πολλή δυσκολία καλύπτει τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, τον καθαρισμό των πάρκων, παιδικών χαρών και ευπρεπισμό κοινόχρηστων χώρων.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το