Τοπικά

Σε εκκρεμότητα οι πληρωμές έργων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Σε εκκρεμότητα θα παραμείνουν μέσα στο καλοκαίρι οι πληρωμές έργων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, καθώς όλες οι συμβάσεις και οι απευθείας αναθέσεις από την απερχόμενη δημοτική αρχή, θα εξεταστούν από τη νέα. Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νοτίου Πηλίου και με την απερχόμενη δημοτική αρχή να μην έχει την πλειοψηφία, καταψηφίστηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός με εργολαβική εταιρεία για την καταβολή οφειλόμενου ποσού, παρότι οι εργασίες έχουν πιστοποιηθεί.

Τόσο ο δικηγόρος, όσο και η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκαν πως είναι συμφέρον να λύσει εξωδικαστικά τη διαφορά ο Δήμος με την κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, που είχε αναλάβει μικρής κλίμακας έργο, αλλά οι δημοτικοί σύμβουλοι είχαν διαφορετική άποψη και η πλειοψηφία τους καταψήφισε την πληρωμή.
Ειδικότερα, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, με ψήφους 4 κατά, 1 υπέρ και 17 λευκά, δεν ενέκρινε την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε από εκτέλεση δημοσίου έργου μετά από την άσκηση αγωγής από κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.
Η κοινοπραξία είχε καταθέσει κατά του Δήμου Νοτίου Πηλίου αγωγή στις 19 Δεκεμβρίου του 2018 με την οποία αιτήθηκε την καταβολή του ποσού των 33.834,93 ευρώ, και ολοσχερή εξόφληση της απαίτησής της, που αντιστοιχεί στον τρίτο λογαριασμό του έργου «Εργασίες Ολοκλήρωσης και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντα χώρου Κτιρίου Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Μηλεών».

Ο λογαριασμός έχει θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στις 25/10/2016 και αποτελεί την πιστοποίηση της δαπάνης, η οποία θεωρείται ως εκκαθαρισμένη.
Με γνωμοδότησή του δικηγόρος Β. Ζαχαρόπουλος ανέφερε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ποσότητες των εργασιών και το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος, αφού ο ίδιος έχει πιστοποιήσει τις επιμετρήσεις και έχει εγκρίνει τους υποβληθέντες από τον ανάδοχο λογαριασμούς. Πρότεινε τον συμβιβασμό της ένδικης αγωγής εφόσον παραιτηθεί ο ενάγων από τους τόκους και τη δικαστική δαπάνη και σημείωσε πως ο συμβιβασμός είναι προς όφελος του Δήμου καθώς σε περίπτωση αντιδικίας ο Δήμος θα επιβαρύνεται με επιπλέον τόκους.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την εισήγηση που απορρίφθηκε στο δημοτικό συμβούλιο.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο και η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε καθώς το έργο είχε δοθεί, σύμφωνα με τους δημοτικούς συμβούλους με απευθείας ανάθεση και κρίθηκε ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να τα εξετάσει η νέα δημοτική αρχή και ειδικά τα έργα και τις αναθέσεις.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο

Μοιραστείτε το