Τοπικά

Σε αναζήτηση ακινήτων για τη στέγαση ΚΕΠ και άλλων δημοτικών υπηρεσιών βρίσκεται ο Δήμος Σκιάθου

Ακίνητα για τη στέγαση του ΚΕΠ και άλλων δημοτικών υπηρεσιών αναζητεί ο Δήμος Σκιάθου καθώς ο χώρος του Δημαρχείου δεν επαρκεί. Η μίσθωση χώρων είναι επιβεβλημένη καθώς έληξαν οι προηγούμενες μισθώσεις και ο Δήμος δεν διαθέτει κατάλληλο κτίριο τόσο για τη στέγαση του ΚΕΠ, όπου ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις, όσο και για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής.
Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για τη μίσθωση κτιρίων.
Το μίσθιο πρέπει να συνοδεύεται από άδεια παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας και από πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, πρέπει να βρίσκεται σε άριστη δομική κατάσταση ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση της προσπέλασης από άτομα με κινητικά προβλήματα- αναπηρίες.
Για το ΚΕΠ αναζητείται μίσθιο που θα βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου και κοντά σε κεντρική οδό με δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων. Πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 100 τ.μ. με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.
Για τις Υπηρεσίες του Δήμου, το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο επιφάνειας τουλάχιστον 230 τ.μ.. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις διακριτούς χώρους και να διαθέτουν από ένα τουλάχιστον W.C.
Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή.

Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
To Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου ενέκρινε την απόφαση της ΔΕΥΑΣ για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής για τη σημειακή πώληση νερού.
Λόγω των πολλών αιτήσεων από πολίτες για την προμήθεια νερού μέσω υδροφόρας, σε περιπτώσεις καταναλώσεων εκτός του εσωτερικού δικτύου της ΔΕΥΑΣ , έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης υδροληψίας με προπληρωμένη κάρτα στην περιοχή της Ακρόπολης Σκιάθου. Το σύστημα θα επιτρέπει σε υδροφόρες να προμηθεύονται νερό από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΣ εύκολα και γρήγορα και θα επιτρέψει στην υπηρεσία να αυξήσει τα έσοδά της.
Η χρέωση του νερού, που θα προμηθεύονται οι καταναλωτές από ειδικά σημαία υδροληψίας στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ορίστηκε σε δύο ευρώ ανά κυβικό πλέον ΦΠΑ.

Επιτροπή για τα δρομολόγια
Τριμελής επιτροπή συστήθηκε στον Δήμο Σκιάθου για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου –Κουκουναριών για το 2020. Την Επιτροπή απαρτίζουν οι Γεώργιος Αντωνίτσας, Αδαμάντιος Μαθηνός και Θωμάς Κουκουλάκης.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη του Δήμου, τόσο κατά τη χειμερινή περίοδο όσο και κατά τη θερινή, τα δρομολόγια που θα εκτελούνται θα μοιράζονται μεταξύ των πέντε λεωφορείων (3 δημοπρατούμενα και 2 δρομολογημένα από ιδιώτες) που θα είναι στην υπεραστική γραμμή ισομερώς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

Αλλάζει λογότυπο
Την αλλαγή του δηλωτικού σήματος του Δήμου Σκιάθου αποφάσισε επίσης το δημοτικό συμβούλιο. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το