Τοπικά

Σε αναστολή οι δίκες στο Ειρηνοδικείο Βόλου έως 31 Μαΐου

Σε αναστολή παραμένουν έως 31 Μαΐου οι δίκες στο Ειρηνοδικείο Βόλου, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Έτσι, σύμφωνα με απόφαση του διευθύνοντα του Ειρηνοδικείου Βόλου, δεν πραγματοποιούνται η κατάθεση δηλώσεων τρίτου, η κατάθεση ένδικων μέσων, η διενέργεια αποποιήσεων, οι αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας, η κατάθεση προτάσεων ή προσθήκης και σχετικών επί αγωγών τακτικής διαδικασίας, η έκδοση διαταγών πληρωμής και απογράφων, ενώ για όλα τα επείγοντα θέματα αποφασίζει ο Ειρηνοδίκης υπηρεσίας. Από την αναστολή εξαιρούνται η δημοσίευση αποφάσεων, όπως επίσης και οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, έγγραφη ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού και τις ανακλήσεις αυτών. Επισημαίνεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, οι οποίες εντάσσονται στην παραπάνω εξαίρεση και η συζήτησή τους έχει προσδιοριστεί μέσα στο χρονικό διάστημα 28 Απριλίου έως 30 Ιουνίου, θα συζητηθούν την ημέρα και ώρα που έχουν προσδιοριστεί. Όσον αφορά στην κατάθεση των λοιπών υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που εξαιρούνται, θα πραγματοποιείται καθημερινά από ώρα 80:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και ο προσδιορισμός της συζήτησής τους θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.
Επίσης εξαιρείται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Ακόμη, για το χρονικό διάστημα έως και τις 30 Ιουνίου η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής: Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση. Στη δήλωση της περίπτωσης που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Η συζήτηση αυτού του είδους των υποθέσεων πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, η κατάθεση των δικογράφων γίνεται έως τις 10.30 το πρωί. Προσδιορίζονται έως 10 αιτήσεις ημερησίως και η εκδίκασή τους αρχίζει στις 11 το πρωί.

Μέτρα προστασίας
Επιβάλλεται οι προσερχόμενοι κατά την κατάθεση των δικογράφων, καθώς και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου, καθώς και γαντιών. Επίσης επιβάλλεται η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο, καθώς επίσης ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. Επίσης από 19 Μαΐου άρχισε η κατάθεση νέων αγωγών -αιτήσεων και κλήσεων επαναφοράς προς συζήτηση ματαιωθεισών υποθέσεων όλων των διαδικασιών. Εξαιρείται επίσης από την αναστολή η έκδοση πιστοποιητικών (μη δημοσίευση διαθήκης, μη αποποίηση κληρονομιάς, ένδικα μέσα) με κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων (αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος και προαιρετικά ληξιαρχική πράξη θανάτου) εκ μέρους των δικηγόρων ή των συμβολαιογράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] Παρακαλούνται, οι αιτήσεις να είναι σαφείς (όσον αφορά περισσότερο τις αιτήσεις περί μη αποποίησης κληρονομιάς), είναι απαραίτητο το τηλέφωνο επικοινωνίας και υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Για τις μη υπογεγραμμένες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα εκδίδεται πιστοποιητικό.

Οι ένορκες βεβαιώσεις
Της αναστολής εξαιρείται επίσης από 19 Μαΐου η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων. Τα ραντεβού για τις ένορκες βεβαιώσεις κλείνονται μόνο τηλεφωνικά καθημερινά μέχρι 13:30 στα τηλέφωνα 24210 39304, 24210 39300 και 24210 39301.
Επιπρόσθετα, εξαιρείται η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης κληρονομητηρίων, αναγνώρισης καταστατικών σωματείων ή τροποποίησής τους, η έκδοση αντιγράφων επί δημοσιευμένων αποφάσεων και διαθηκών. Η θεώρηση γνησίου της υπογραφής για την έκδοση συναινετικών διαζυγίων γίνεται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Η δημοσίευση διαθηκών θα ξεκινήσει στις 28 Μαΐου. Κατά την ημερομηνία αυτή θα δημοσιευθούν μόνο δημόσιες διαθήκες, με ανώτατο αριθμό διαθηκών προς δημοσίευση τις 60.

Νέα δικάσιμος για πολιτικές υποθέσεις που ματαιώθηκαν
Η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Βόλου επανήλθε σε πλήρη λειτουργία πλην των δικαιούμενων άδειας ειδικού σκοπού, των δικαιούμενων αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού και των χαρακτηρισμένων ως ευπαθών ομάδων αυξημένου κινδύνου.
Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιοριστεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος αναστολής και ματαιώνονται, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινιστεί σε νεότερη ανακοίνωση, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής Διαδικασίας, οι οποίες θα προσδιοριστούν σε νέα δικάσιμο από τον διευθύνοντα το Ειρηνοδικείο Βόλου. Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το υπουργείο Υγείας, ο διευθύνων το Ειρηνοδικείο προτρέπει τους πολίτες και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους να μην προσέρχονται στους χώρους του Ειρηνοδικείου, παρά μόνον όσον αφορά στη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων περιπτώσεων που εξαιρούνται.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το