Τοπικά

Σε αναπτυξιακό οργανισμό Αυτοδιοίκησης μετατρέπεται η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου

Τη μετατροπή της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποφάσισε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Σκοπέλου σε πρόσφατη συνεδρίασή του.
Ο Δήμος συμμετέχει ως μέλος στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου. Ειδικότερα η μετατροπή θα δώσει τη δυνατότητα στην Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους και η τεχνική της υπηρεσία θα υποκαθιστά την τεχνική υπηρεσία του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για τις διαδικασίες σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων. Επίσης μέσω προγραμματικής σύμβασης θα ορίζεται ως τεχνικός σύμβουλος του ενδιαφερόμενου ΟΤΑ για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης. Ακόμη θα μπορεί να παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ, να ασκεί δραστηριότητες του τομέα της ενέργειας (ενδεικτικά, δραστηριότητες τόσο συμβατικών, όσο και εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας) και δραστηριότητες αξιοποίησης είτε βασικών υποδομών κοινής ωφέλειας είτε φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Με τη μετατροπή θα μπορεί επίσης να αναλάβει την ωρίμανση έργων των ΟΤΑ, να υλοποιεί πολιτικές κοινωνικής συνοχής (δράσεις μετριασμού ή άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων και φαρμακείων, δράσεις κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων και μεταναστών κ.α.), να υλοποιεί πολιτικές ψηφιακής σύγκλισης, αλλά και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης (υλοποίηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσα από συστήματα μεταφορών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών ρύπων, αξιοποίηση ΑΠΕ, εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων νέων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη βιοοικονομία, εναλλακτική διαχείριση βιολογικών αποβλήτων – βιοενέργεια).
Τέλος, θα μπορεί να εκπονεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα των Δήμων.

Μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών
Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνάψει ο Δήμος Σκοπέλου για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου – Πανόρμου – Νέου Κλήματος». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 499.915,51 ευρώ με ΦΠΑ. Η μελέτη έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό έργων αντιπλημμυρικής προστασίας των οικισμών της Σκοπέλου (Χώρα), του Πανόρμου και του Νέου Κλήματος. Η συνολική μελέτη θα περιλαμβάνει την εκπόνηση υδραυλικής μελέτης, αποτελούμενη από υδρολογική μελέτη, μελέτη κεντρικών συλλεκτήρων εντός κατοικημένης περιοχής (σε στάδιο προμελέτης και σε στάδιο οριστικής), μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε στάδιο ΜΠΕ, τοπογραφικής και γεωτεχνικής μελέτης.

Απόφαση για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων
Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων, με εξαίρεση τα ποδήλατα, στον δρόμο που οδηγεί από την παραλία προς την πλατεία «Δελίτσικου» από την πλευρά του Ξενία, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου. Με απόφασή της και η Τοπική Κοινότητα Σκοπέλου είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευση οχημάτων. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ευσταθίου Δημήτριος, Πατσής Ρηγίνος, Λεμονής Κωνσταντίνος και Καρβέλη Σπυριδούλα ψήφισαν κατά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ρόδιος Βασίλειος και Ξηρογιάννης Ιωάννης, έδωσαν λευκή ψήφο και η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το