Ελλάδα

Σε ΑμεΑ το 15% των θέσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Σε ισχύ ετέθη μετά και την έκδοση υπουργικής απόφασης η διάταξη του Νόμου 4440/2016, σύμφωνα με την οποία, το 15% όλων των θέσεων που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, πρέπει να αφορούν άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους.

Η ΥΑ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό 272 06.02.2017, τεύχος Β’, η οποία προσδιορίζει τα δικαιολογητικά για την κάλυψη προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από υποψηφίους προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα, περιλαμβάνει και την ψήφιση αυξημένης μοριοδότησης, τόσο στα άτομα με αναπηρία, όσο και σε γονείς, συζύγους, αδέρφια, και τέκνα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου τομέα. Οι κατηγορίες που θα προστατεύονται από τον Νόμο είναι οι εξής οκτώ:

• Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α΄ 24),

• Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων,

• Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων,

• Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους,

• Eλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης,

• Τυφλοί τηλεφωνητές,

• Δικηγόροι με αναπηρία, και

• Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

 Πηγή: Έθνος
Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το