Τοπικά

Σχολικά γεύματα και φέτος σε 18 Δημοτικά σχολεία του Βόλου

Την επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων και για την νέα σχολική χρονιά αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας. Στο Βόλο 18 είναι τα Δημοτικά, όσα και πέρυσι, που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα με τους μαθητές να σιτίζονται για μισή ώρα στο σχολείο.
Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στα δημοτικά σχολεία με στόχο αφενός την αντιμετώπιση του υποσιτισμού αφετέρου την διείσδυση της μεσογειακής κουζίνας στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών αλλά και την εντονότερη κοινωνικοποίησή τους.
Πέρυσι στον Βόλο 1.500 μαθητές από 18 Δημοτικά έτρωγαν στο σχολείο με τα γεύματα να έρχονται από συνεργεία του ανάδοχου, ενώ η επίβλεψη της διαδικασίας γινόταν από τους εκπαιδευτικούς.

Τα σχολεία που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα από το υπουργείο Παιδείας, είναι στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου τα εξής: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο Νέας Ιωνίας, 9ο 14ο 15ο, 17ο 18ο, 19ο, 24ο, 29ο Βόλου.
Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί ως εξής: Οι μαθητές που συμμετέχουν θα μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

Η Επιτροπή κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχο τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου.

Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης α) επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του, β) συγκροτεί τις Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας αρμοδιότητας του που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Πιο συγκεκριμένα, ορίζει (μετά από την εισήγηση του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας) δύο εκπαιδευτικούς από κάθε σχολική μονάδα (εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης), οι οποίοι μαζί με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας θα αποτελέσουν την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το